Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №10

Днес, 26.02.2020 г., комисия, назначена със Заповед № 417-36/24.02.2020 г. на директора на Детска градина № 10 „Слънчице“ в състав:

Председател: Диляна Йовева -  учител в ДГ№10 „Слънчице“  и

Членове:

1.Татяна Желязкова- старши учител в ДГ№10 „Слънчице“

2.Снежа Вачева -гл.експерт “Предучилищно образование“ДХД

проведе втория етап от подбора - събеседване с допуснатите кандидати за длъжността помощник-възпитател  в детска градина № 10 „Слънчице“

До събеседването бяха допуснати следните кандидати:

1.Йовислава Андриянова Илиева

2.Станка Великова Ангелова

3.Силвия Георгиева Петрова

4.Милена Господинова Петрова

5.Ана Маринова Петрова

6.Жечка Неделчева Стоянова

7.Сийка Тодорова Панайотова

8.Антония Маринова Михалева

9.Яна Петрова Иванова

10.Илияна Борисова Стоева-Узунова

11.Красимира Стоянова Маринова

12.Христомира Илиева Николова

13.Мирослава Валентинова Михова

14.Гинка Стефанова Маринова

15.Миглена Дочева Ефтимова

16.Пенка Димитрова Матеева

17.Стелиана Иванова Димова

18.Христина Иванова Маринова

19.Магдалена Георгиева Попова

20.Марияна Валентинова Иванова

21.Валя Колева Славова

22.Ивелина Живкова Симеонова

23.Гинка Димитрова Петрова

24.Силвия Веселинова Добрева

25.Златка Ивелинова Иванова

26.Марияна Димова Георгиева

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член на комисията вписа своята оценката на всеки от зададените въпроси по 5-то балната система във формуляр – Приложение № 1 /приложени към протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат/ Приложение № 2/, веднага след приключване на събеседването.

 

 Кандидатите се класират, както следва:

1.Силвия Георгиева Петрова -75 точки

2.Гинка Димитрова Петрова-69 точки

3.Мирослава Валентинова Михова -67 точки

4.Илияна Борисова Стоева-Узунова- 55 точки

5.Яна Петрова Иванова- 52 точки

6.Антония Маринова Михалева- 49 точки

7.Христомира Илиева Николова-  47 точки

8.Станка Великова Ангелова – 47 точки

9.Миглена Дочева Ефтимова- 44 точки

10.Милена Господинова Петрова – 43 точки

11.Жечка Неделчева Стоянова – 43 точки

12.Марияна Димова Георгиева -40 точки

13.Сийка Тодорова Панайотова – 38 точки

14.Силвия Веселинова Добрева – 38 точки

15.Стелиана Иванова Димова – 36 точки

16.Гинка Стефанова Маринова – 31 точки

17.Магдалена Георгиева Попова – 30 точки

18.Марияна Валентинова Иванова – 30 точки

19.Пенка Димитрова Матеева- 28 точки

20.Валя Колева Славова – 25 точки

21.Ана Маринова Петрова – 19 точки

22.Златка Ивелинова Иванова – 19 точки

23.Красимира Стоянова Маринова – 15 точки

24.Йовислава Андриянова Илиева – 15 точки

 

На събеседването не се явиха:

1.Христина Иванова Маринова

2.Ивелина Живкова Симеонова

 

Комисията предлага на директора на ДГ №10 „Слънчице” да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат - Силвия Георгиева Петрова - 75 точки на основание чл. 67, ал. 1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
21.9° C слаб дъжд
Нагоре