Допуснати до събеседване кандидати за длъжността „Учител“ в ДГ № 23 „Звездица"

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 23 “ЗВЕЗДИЦА“

гр. Добрич, ул. “Велико Търново“ № 2, тел. 058/604 429, email: dg23_zvezdica@abv.bg

 

 

П Р О Т О К О Л

 

 

         Днес, 28. 02.2020 г. в 14.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 180/ 26.02.2020 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: Мирослава Михайлова -  учител, детска градина

 

и членове:

1.Жанета Златева- старши учител, детска градина;

2.Снежа Вачева- Гл. експерт „Предучилищно образование“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „учител“ в ДГ № 23 „Звездица“.

 

Документи за участие са подадени от:

 1. Диана Георгиева Карагеоргиева;
 2. Андриана Живкова Андреева;
 3. Филка Събева Крумова;
 4. Димитрина Йорданова Казакова;
 5. Елица Валентинова Цонева;
 6. Йовислава Андрианова Илиева;
 7. Християна Младенова Енчева;
 8. Миглена Петрова Иванова;
 9. Радослава Златкова Георгиева;
 10. Зорница Вълчева Тодорова;
 11. Румена Калчева Енчева;
 12. Жени Иванова Узунува;
 13. Росица Димитрова Попова;

 

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Диана Георгиева Карагеоргиева;

2. Андриана Живкова Андреева;

3. Филка Събева Крумова ;

4.Димитрина Йорданова Казакова;

5.Йовислава Андрианова Илиева;

6.Миглена Петрова Иванова;

7.Радослава Златкова Георгиева;

8.Росица Димитрова Попова;

 

 

 

Недопуснати кандидати:

1. Зорница Вълчева Тодорова- не е представено  копие от документ удостоверяващ специалност-Предучилищна педагогика- с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация –детски учител, Педагогика с професионална квалификация- педагог, учител  и  допълнителна квалификация детски учител;

 

2.Християна Младенова Енчева- не е представено копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

3. Жени Иванова Узунува - не е представено  копие от документ удостоверяващ специалност-Предучилищна педагогика- с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация –детски учител, Педагогика с професионална квалификация- педагог, учител  и  допълнителна квалификация детски учител ;

- не е представено копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

 

4.Румена Калчева Митева- не е представено  копие от документ удостоверяващ специалност-Предучилищна педагогика- с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация –детски учителне ;

5. Елица Валентинова Цонева- не е представено копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 2.03.2020 г. от 12.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Подписи на членовете на комисията:

Актуално

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература, този път и музика на живо

07.05.2021

12 май 2021 г. 17.00 ч. – 20.30 ч.               Скъпи приятели, предстои превръщането на 12 май в словесна и музикална магия. В нощта на литературата, в...

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература, този път и музика на живо
ВИЖ ДОБРИЧ
15.7° C ясно небе
Нагоре