Окончателни резултати от събеседване за "учител" в ДГ "Звездица"

Днес, 02. 03.2020 г. в 14.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 182/ 2.03.2020 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

Председател: Мирослава Михайлова -  учител, детска градина

и членове:

1.Жанета Златева- старши учител, детска градина;

2.Снежа Вачева- Гл. експерт „Предучилищно образование“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”,

проведе своето заседание – втори етап от подбора участие в събеседване за длъжността „учител“ в ДГ № 23 „Звездица“.

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването  се явиха:

1.Диана Георгиева Карагеоргиева;

2. Андриана Живкова Андреева;

3. Филка Събева Крумова ;

4.Димитрина Йорданова Казакова;

5.Йовислава Андрианова Илиева;

6.Миглена Петрова Иванова;

7.Радослава Златкова Георгиева;

8.Росица Димитрова Попова;

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 7 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

Кандидатите се класират както следва:

1. Андриана Живкова Андреева- 102 точки;

2. .Росица Димитрова Попова- 86 точки;

3. Миглена Петрова Иванова- 72 точки;

4. Филка Събева Крумова – 71 точки;

5. Димитрина Йорданова Казакова- 61 точки;

6. Диана Георгиева Карагеоргиева- 57 точки

7. Радослава Златкова Георгиева- 52.

8. Йовислава Андрианова Илиева- 37

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат– Андриана Живкова Андреева на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.05° C разкъсана облачност
Нагоре