Обявление за длъжността "Социален работник" в Дневен център за деца с увреждания

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Дневен център за деца с увреждания обявява свободно работно място за длъжността „Социален работник”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – социални услуги за деца с увреждания.

1.2. Цел на длъжността: води регистрите и личните досиета на потребителите на социалната услуга; изготвя задължителната документация – справки, отчети, доклади, участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на оценки и планове; консултира професионално родителите и потребителите; поддържа контакти със здравни, социални заведения, институции и др. по въпроси касаещи проблеми свързани с потребителите на социалната услуга.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „бакалавър“.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Специалност от професионално направление „Социални дейности“.

1.5. Години професионален опит –  с предимство ще се считат кандидати с опит в областта.

1.6. Допълнителни изисквания – позитивна нагласа за работа с деца с увреждания, комуникативност, умения за работа в екип, компютърна грамотност.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дневен център за деца с увреждания, ул. „Суха река“ № 37,  всеки делничен ден от 09:00 до 12.00 часа  в кабинета на директора, етаж I.

Тел. за контакти: 0884/ 311 448 - Директор Албена Донева.

 

4. Срок за подаване на документите - 02.03.- 06.03.2020 г. включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
24.05° C предимно ясно
Нагоре