Резултати от тест за длъжността "Старши юрисконсулт" в Дирекция АПИТО

Днес, 12.03.2020 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от 14:00 часа, комисия в състав:

Председател: Боряна Андреева – Директор на дирекция АПИТО

и членове на комисията:

1.Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2.Жулиета Христова – Младши експерт в Дирекция БФ – резервен член,

проведе конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 02.03.2020 г. към чл. 20, ал. 5 от НПКПМДС до теста са допуснати:

 

1. Мирослава Русланова Георгиева

2. Ростислав Любомиров Банчев

3. Мартина Дочкова Герджикова

4. Ксения Михайлова Добрева

5. Божидар Тодоров Радев

6. Косена Димитрова Костова

 

На теста не се яви Ростислав Любомиров Банчев.

На основание Заповед №200/11.02.2020 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 33 от НПКПМДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 35 от НПКПМДС на всеки кандидат е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста;

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС на кандидатите бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 14:10 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и един от кандидатите изтегли чрез жребий тест №2, обяви го на всички кандидати и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе размножен и предоставен на всеки кандидат.

В 14:40 часа след като и последния кандидат предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

Писмените работи се поставиха в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечата попълнения формуляр с неговото име.

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

 

 

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Мирослава Русланова Георгиева

11 точки

6. Косена Димитрова Костова

11 точки

3. Мартина Дочкова Герджикова

23 точки

4. Ксения Михайлова Добрева

23 точки

5. Божидар Тодоров Радев

12 точки

 

Съгласно Системата за оценка на резултатите, резултат над минималния от 20 точки са постигнали:

 

Трите имена на кандидата

 

1. Мартина Дочкова Герджикова

2. Ксения Михайлова Добрева

 

и същите са допуснати до провеждане на интервю.

 

Успешно издържалите теста кандидати, съгласно изискванията на чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС ще се уведомят писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
17.83° C облачно
Нагоре