Резултати от тест за длъжността "Главен счетоводител" в Дирекция "Бюджет и финанси"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 12.03.2020 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от 09:00 часа, комисия в състав:

Председател: Снежка Димитрова – Директор на дирекция БФ

и членове на комисията:

  1. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Христина Николова – Главен експерт ЧР, дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Бюджет и финанси“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 02.03.2020 г. към чл. 20, ал. 5 от НПКПМДС до теста са допуснати:

 

1. Маргарита Иванова Димитрова

2. Дарина Тодорова Цонева

3. Ирена Георгиева Дурева

4. Виолета Стоянова Хинева

5. Силвия Александрова Пенева

 

На основание Заповед №201/11.02.2020 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 33 от НПКПМДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 35 от НПКПМДС на всеки кандидат е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста;

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС на кандидатите бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 09:10 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и един от кандидатите изтегли чрез жребий тест №2, обяви го на всички кандидати и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе размножен и предоставен на всеки кандидат.

 

Писмените работи се поставиха в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечата попълнения формуляр с неговото име.

В 09:50 часа след като и последния кандидат предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

 

 

 

 

 

 

 

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

 

 

 

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Маргарита Иванова Димитрова

21 точки

2. Дарина Тодорова Цонева

18 точки

3. Ирена Георгиева Дурева

9 точки

4. Виолета Стоянова Хинева

10 точки

5. Силвия Александрова Пенева

21 точки

 

Съгласно Системата за оценка на резултатите, резултат над минималния от 15 точки са постигнали:

 

Трите имена на кандидата

 

1. Маргарита Иванова Димитрова

2. Силвия Александрова Пенева

3. Дарина Тодорова Цонева

 

и същите са допуснати до провеждане на интервю.

 

Успешно издържалите теста кандидати, съгласно изискванията на чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС ще се уведомят писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.17° C предимно ясно
Нагоре