Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Обслужващ погребално бюро в Общинско предприятие "Обреден дом"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 23.03.2020 г. в 15,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-08-06/20.03.2020 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

Комисия в състав:

Председател: Костадинка Ангелова – Организатор, дейности в ОП Обреден дом град Добрич

и членове:

1. Георги Ковачев – Старши експерт в Община град Добрич

2. Даниела Николова – Главен счетоводител в ОП Обреден дом град Добрич

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността ОБСЛУЖВАЩ, ПОГРЕБАЛНО БЮРО  в ОП Обреден дом град Добрич.

 

Документи за участие са подадени от:

 

 1. Пенка Димитрова Матеева
 2. Светлана Димитрова Стоева
 3. Найлен Неждет Али
 4. Йордан Георгиев Димитров
 5. Ива Хараланова Мюлер
 6. Валя Колева Славова
 7. Рада Андонова Николова
 8. Иван Георгиев Иванов
 9. Веселина Димитрова Димитрова
 10. Галина Пламенова Георгиева
 11. Виолета Петрова Христова
 12. Катя Иванова Георгиева
 13. Георги Любомиров Каракашев
 14. Магдалена Дончева Иванова
 15. Даринка Атанасова Георгиева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване:

 

 1. Пенка Димитрова Матеева
 2. Светлана Димитрова Стоева
 3. Найлен Неждет Али
 4. Ива Хараланова Мюлер
 5. Валя Колева Славова
 6. Рада Андонова Николова
 7. Иван Георгиев Иванов
 8. Галина Пламенова Георгиева
 9. Виолета Петрова Христова

 

 

 

 

Комисията не допуска до втори етап от подбора:

 

 1. Йордан Георгиев Димитров - не представя документ за завършено средно образование и документ, доказващ професионален опит;
 2. Веселина Димитрова Димитрова - не представя документ за завършено средно образование;
 3. Катя Иванова Георгиева - не представя документ за завършено средно образование и документ, доказващ професионален опит;
 4. Георги Любомиров Каракашев - не представя документ за завършено средно образование и документ, доказващ професионален опит;
 5. Магдалена Дончева Иванова - не представя документ за завършено средно образование и документ, доказващ професионален опит;
 6. Даринка Атанасова Георгиева - не представя документ за завършено средно образование и документ, доказващ професионален опит;

 

 

Кандидатите ще бъде уведомени за дата  и мястото на провеждането на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

 

 

Актуално

Утвърден е Окончателният годишен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2021 г.

05.05.2021

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че Окончателният годишен списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2021 г. е изготвен и утвърден от Кмета на Община град...

Утвърден е Окончателният годишен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.66° C ясно небе
Нагоре