Допуснати до събеседване кандидати за длъжността Главен експерт "Проекти и програми"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 12.05.2020 г., комисия, назначена със Заповед №549/12.05.2020 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ в Община град Добрич;

и членове:

1. Янка Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе първия етап от подбора - допускане на кандидатите по документи до събеседване за длъжността Главен експерт „Проекти и програми“, отдел „Икономическо развитие и европейски фондове“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“.

Документи за участие са подадени от: Валентин Вълков, Бранимир Вълчанов, Миглена Драганова, Сибел Хюсеин и Радостина Козовска.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до събеседване: Сибел Хюсеин.

До събеседване не са допуснати:

             - Валентин Вълков – няма 2 години професионален опит;

             - Бранимир Вълчанов – няма 2 години професионален опит;

             - Миглена Драганова  – няма 2 години професионален опит;

             - Радостина Козовска – няма 2 години професионален опит.

 

Събеседването ще се проведе на 13.05.2020 г. (сряда) от 16.00 часа  в малка бизнес зала,     ет. 1 на Община град Добрич.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.03° C облачно
Нагоре