Обява за свободно работно място за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №7 "Пролет"

ДГ №7 „Пролет” обявява свободно работно място за длъжността помощник възпитател в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – предучилищно образование

1.2. Цел на длъжността – Осигурява необходимата чистота, дезинфекция и санитарно-хигиенни условия на помещенията, за които отговаря. Под ръководството на учителя изпълнява функции на негов  помощник при обучението, възпитанието и социализацията на децата в групата. Съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата. Почиства и дезинфекцира дворните пространства.  

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – не се изисква

1.5. Години професионален опит – опит с работа с деца се счита за предимство.

            1.6. Допълнителни изисквания - работа в екип, отговорност, добронамереност, изпълнителност и толерантност

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 7 „Пролет“, ж.к. „Добротица” №16,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.

Лице за контакт: Бонка Иванова. Тел. за контакти: 058/602367

4. Краен срок за подаване на документите – до 14:00 часа на 03.06.2020 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. Всички кандидати трябва да спазват противоепидемичните мерки – на отстояние 2 м. един от друг, с маски, ръкавици.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №7

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12.89° C предимно облачно
Нагоре