Допуснати до събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №7 "Пролет"

Днес, 03.06.2019г. комисия, назначена със Заповед № 194/01.06.2020 г. на директора на ДГ №7 „Пролет“ град Добрич, в състав:

Председател: Кремена Иванова Костова – учител в ДГ №7 „Пролет”

и членове:

1.Снежа Георгиева Вачева – гл. експерт „Предучилищно образование”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

2.Нели Красенова Димитрова - учител в ДГ №7 „Пролет”     

Проведе работно заседание за проверка на документите за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността помощник възпитател в ДГ № 7 „Пролет” град Добрич.  

За участие в конкурса,  документи са подадени от:

Росица Георгиева Атанасова

Гинка Димитрова Петрова

Румяна Георгиева Минчева

Стелиана Иванова Димова

Маргарита Добрева Георгиева

Пепа Атанасова Димитрова

Катя Желева Енева

Димитричка Русева Илиева

Румяна Донева Колева

Милена Господинова Петрова

Христина Иванова Георгиева

Силвия Атанасова Иванова

Галина Миткова Иванова

Янка Атанасова Жечева

Христомира Илиева Николова

Валентина Стоянова Димитрова

Нели Тодорова Вълканова

Йорданка Янкова Цонкова

Маринела Няголова

Антония Маринова Михалева

Комисията реши да допусне до събеседване всички кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването, което ще се проведе на 03.06.2020г. от 9:00ч. в ДГ №7 „Пролет“, гр. Добрич.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
23.62° C слаб дъжд
Нагоре