Обява за свободно работно място за длъжността "готвач" в ДЯ №6

Детска ясла №6  „Първи юни“ обявява свободно работно място за длъжността „готвач” в детска ясла №6  ул .“В. Петлешков" № 46

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Кулинарна дейност

1.2. Цел на длъжността – Производство на готварска продукция на децата от 1 до 3 годишна възраст.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно-специално образование с квалификация готвач или  средно образование с удостоверение за професионално обучение - готвач

1.4. Години професионален опит – 1 година  професионален опит по специалността/ или без професионален опит.

1.5. Допълнителни изисквания – документ професионална квалификация- готвач,

отговорност и  умения за работа в екип.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска ясла №6

„Първи юни“, ул. „Васил Петлешков “,  № 46,  всеки делничен ден от 09:30 часа до 13:00 часа.

Тел. за контакти:  - 058 60 25 62

4. Краен срок за подаване на документите -02.06.2020г до 15.06.2020 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,   със срок на изпитване  6  месеца,  уговорен  в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската ясла

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
17.36° C ясно небе
Нагоре