Окончателни резултати от събеседване за "помощник възпитател" в ДГ №7 "Пролет"

Днес, 04.06.2020г., Комисия, назначена със Заповед № 195/01.06.2020 г. на директора на Детска градина  № 7 „Пролет“, в състав:

Председател: Кремена Иванова Костова – ст. учител в ДГ №7 „Пролет”

и членове:

1. Снежа Георгиева Вачева – гл. експерт „Предучилищно образование”, Дирекция „Хуманитарни дейности“,  Община град Добрич

 2. Нели Красенова Димитрова – учител в ДГ №7 „Пролет”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността "помощник възпитател" в Детска градина №7 „Пролет“.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 1. Росица Георгиева Атанасова
 2. Гинка Димитрова Петрова
 3. Румяна Георгиева Минчева
 4. Стелиана Иванова Димова
 5. Маргарита Добрева Георгиева
 6. Пепа Атанасова Димитрова
 7. Катя Желева Енева
 8. Димитричка Русева Илиева
 9. Румяна Донева Колева
 10. Милена Господинова Петрова
 11. Христина Иванова Георгиева
 12. Силвия Атанасова Иванова
 13. Галина Миткова Иванова
 14. Янка Атанасова Жечева
 15. Христомира Илиева Николова
 16. Валентина Стоянова Димитрова
 17. Нели Тодорова Вълканова
 18. Йорданка Янкова Цонкова
 19. Маринела Няголова
 20. Антония Маринова Михалева

 

На събеседването  се явиха всички кандидати по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 60.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Христомира Илиева Николова – 59 т.
 2. Маринела Няголова – 57 т.
 3. Силвия Атанасова Иванова – 56 т.
 4. Пепа Атанасова Димитрова – 54 т.
 1. Катя Желева Енева – 52 т.
 2. Росица Георгиева Атанасова – 50 т.
 3. Гинка Димитрова Петрова – 49 т.
 4. Димитричка Русева Илиева – 48 т.
 5. Румяна Георгиева Минчева – 47 т.
 6. Валентина Стоянова Димитрова – 46 т.
 7. Христина Иванова Георгиева – 45 т.
 8. Маргарита Добрева Георгиева - 43 т.
 9. Румяна Донева Колева – 43 т.
 10. Милена Господинова Петрова – 42 т.
 11. Антония Маринова Михалева – 40 т.
 12. Йорданка Янкова Цонкова – 39 т.
 13. Галина Миткова Иванова – 37 т.
 14. Нели Тодорова Вълканова – 36 т.
 15. Стелиана Иванова Димова – 34 т.
 16. Янка Атанасова Жечева – 32 т.

Комисията предлага на Директора на Детска градина №7 „Пролет“ да сключи трудов договор с класираният на първо място Христомира Илиева Николова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.66° C ясно небе
Нагоре