Обява за длъжността "Шофьор" в Дневен център за деца с увреждания

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Дневен център за деца с увреждания обявява свободно работно място за длъжността „Шофьор”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – социални услуги за деца с увреждания.

1.2. Цел на длъжността: Осигурява надеждно и своевременно транспортно обслужване на децата ползващи социални услуги в ДЦДУ; поддържа в добро техническо и санитарно-хигиенно състояние автомобила.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – общообразователна

1.5. Години професионален опит –  с предимство ще се считат кандидати с опит в областта.

1.6. Допълнителни изисквания – да притежава свидетелство за управление на МПС- категория „С“, документ за психологическа годност, карта за квалификация на водача, да познава и спазва Закона за движение по пътищата, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с деца с увреждания.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация; свидетелство за правоспособност на МПС- категория „С“, документ за психологическа годност, карта за квалификация на водача

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дневен център за деца с увреждания, ул. „Суха река“ № 37,  всеки делничен ден от 09:00 до 12.00 часа  в кабинета на директора, етаж I.

Тел. за контакти: 0884/ 311 448 - Директор Албена Донева.

 

4. Срок за подаване на документите - 04.06.- 10.06.2020 г. включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.24° C облачно
Нагоре