Окончателни резултати от събеседване за "готвач" в ДЯ №6

Днес, 27.05.2020г., Комисия, назначена със Заповед № 2 / 20.05.2020 г. на директора на Детска ясла № 6 „Първи юни “ в състав:

Председател: Нели Желева -   главен експерт „Кадрова политика„   

и членове:

1. д-р Димитринка  Петрова  -  главен експерт „ДХД“

2. Валентина Енчева – технолог  ДМК

проведе събеседване с кандидатите за длъжността готвач в Детска ясла №6 „Първи юни“  ул.“Карвуна “ № 2

 До събеседване за длъжността са допуснати:  

1.Гинка Стефанова Маринова

2.Миглена Петрова Димитрова

3.Йорданка Николаева Биба

 

На събеседване не се явиха Гинка Стефанова Маринова и Йорданка Николаева Биба.

Комисията оцени качествата на явилия се кандидат въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет - предварително формулирани въпроса.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на  кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатът Миглена Петрова Димитрова  е  оценена  с 21 точки

Комисията предлага на Директора на Детска ясла №6 „Първи юни“ да не сключи трудов договор с Миглена Петрова Димитрова, тъй като броят точки, с които е оценен кандидатът е под средното ниво.

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12.89° C предимно облачно
Нагоре