Окончателни резултати от събеседване за "Домашен санитар" по проект "Подкрепа в дома"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 27.05.2020 г. в 9,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 1761 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

 

Председател: Златина Георгиева – ръководител на проект

И членове:

  1. Красимира Кирова – координатор на проекта
  2. Нели Желева – технически сътрудник на проект

     

     

    проведе събеседване с кандидата за длъжността домашен санитар в Община град Добрич по проект „Подкрепа в дома“.

 

 

До събеседване за длъжността е допусната Даниела Димитрова Няголова 

                                                                                     

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса, с цел да бъде установена нейната мотивация за започване на работа, нагласа за работа и общуване с лица от целевите групи, придобит опит, знания и умения.

 

Критериите, по които е оценяван кандидата са:

 

         1. Мотивация за работа;

         2. Комуникативност и умения за общуване;

         3. Специфични знания и умения;

         4. Опит в работа с лица от целевите групи.

 

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-степенна скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 4 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 5 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 36.

 

Кандидатът Даниела Димитрова Няголова  е оценена с 29 точки.

 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с Даниела Димитрова Няголова, на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

           

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре