Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Шофьор" в Дневен център за деца с увреждания „Надежда“

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 11.06.2020 г. в 08.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 121/10.06.2020 г. на директора на Дневен център за деца с увреждания „Надежда” в състав:

 

Председател: Севджан Юсуфова Османова – психолог в ДЦДУ

            и членове:

1. Нели Петрова Желева – главен експерт „КП”

2. Елица Радушева Иванова – ръководител звено в ДЦДУ

 

Проведе своето заседание - първи етап от подбора- допускане по документи до участие в събеседване за длъжността шофьор в Дневен център за деца с увреждания „Надежда“.

Документи за участие са подадени от:

1. Славин Христов Павлов

2. Димитър Славов Николов

            3. Веселин Жеков Василев

            4. Драгомир Желязков Владев

            5. Стоян Тодоров Стоянов

            6. Милен Христов Милков

            7. Радосвет Димитров Иванов

            8. Ивелин Йорданов Радичков

            9. Костадин Димитров Караджов

            10.Красимир Атанасов Параскевов

            11.Валентин Георгиев Коларов

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

            1.Славин Христов Павлов

2.Димитър Славов Николов

3.Веселин Жеков Василев

4.Драгомир Желязков Владев

5.Стоян Тодоров Стоянов

6.Костадин Димитров Караджов

7.Красимир Атанасов Параскевов

             8.Валентин Георгиев Коларов

           

До събеседване не бяха допуснати:  Милен Христов Милков, Радосвет Димитров  Иванов, Ивелин Йорданов Радичков- поради непълен комплект документи.

Допуснатите кандидати ще бъдат допълнително информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

 

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.93° C облачно
Нагоре