Обява за свободно работно място за длъжността „детегледачка” в ДЯ №4

Детска ясла №4 „Щастливо детство“ обявява свободно работно място за длъжността „детегледачка” в Детска ясла №4 - ул. „Л. Каравелов” 55

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Здравеопазване

1.2. Цел на длъжността – отглеждане, възпитание и обучение на деца от 1-3год.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Средно.

1.4. Изискване за длъжността – Средно общообразователен ценз

1.5. Години професионален опит – не се изисква; професионалният опит в детско в детско заведение се счита за предимство.

1.6. Допълнителни изисквания – комуникативност, умения за работа в екип, отговорност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска ясла №4 „Щастливо детство”, ул. „Л. Каравелов“,  № 55, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

Тел. за контакти: 058/ 603-706; 0895 52 84 27

4. Краен срок за подаване на документите – от 22.06.2020г. до 24.06.2020г. вкл.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската ясла

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
24.16° C ясно небе
Нагоре