Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Касиер, наказателен паркинг" в Звено "Контрол СИНЯ ЗОНА"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 22.06.2020 г. в 10,30 часа, комисия, назначена със Заповед № 699 / 08.06.2020 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: инж. Георги Георгиев –  Директор на ОП „Паркинги и пазари”

и членове:

1. Добромир Димитров – Ръководител, звено в ОП „Паркинги и пазари”

2. Диян Добрев  –  Отчетник в ОП „Паркинги и пазари”

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Касиер, наказателен паркинг” в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“ при ОП „Паркинги и пазари” град Добрич.

 

Документи за участие са подадени от:

Диана Пантелеймонова Илиева

Атанас Маринов Атанасов

Иван Илиев Стоянов

Румен Василев Чакъров

Гюнай Саидов Бендов

Стефан Маринов Петров

Милен Христов Милков

Илияна Стефанова Милева

Мариян Димитров Маринов

Антон Пенчев Донев

Михаил Димитров Георгиев

Веселина Симеонова Василева

Славин Христов Павлов

Селями Рифат Адил

Стойчо Жеков Стойков

Росен Пенков Джендов

Лъчезар Стоянов Генчев

Иван Стойчев Георгиев

Галин Георгиев Грънчаров

Димитричка Павлова Стойкова

Пламен Йорданов Кирилов

Милена Ганчева Карагеоргиева

Стелиян Райчев Георгиев

Галин Михайлов Михайлов

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне всички кандидати до втори етап от подбора  - събеседване.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Събеседването ще се проведе на 24.06.2020 г. (сряда) по график, в административната сграда на ОП „Паркинги и пазари” – на адрес: гр. Добрич, пл. „Македония” № 14, в кабинета на Директора на ОП „Паркинги и пазари”.

 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки не територията на Община град Добрич от 1.10.2020 до 30.11.2020 г.

30.09.2020

З А П О В Е Д № 1343 гр. Добрич, 30.09.2020 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във...

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки не територията на Община град Добрич от 1.10.2020 до 30.11.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.41° C предимно ясно
Нагоре