Проект "Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич"

 

 

                                                                               Европейски съюз лого

                   

                        

На 12 март 2020 г. Община град Добрич започна изпълнението на дейностите по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общата му стойност е 8 138 546,72 лв. Безвъзмездното финансиране е в рамките на 7 856 290,60 от които 85% или 6 677 847,01 лв. от ЕФРР, а 15% или 1 178 443,59 лв. са за сметка на  националния  бюджет. Съфинансирането на общината е 327 256,12 лв. са.  Срокът за изпълнение е 30 месеца.

Една от основните дейности е внедряване на Интелигентна  транспортна система за управление на трафика (ИТС), която ще променя циклите на  всички 20 светофарни кръстовища в града, с оглед натовареността им с автомобили, като ще бъде поставена нова светофарна уредба на централния пазар. За тази  цел остарелите светофарните секции ще бъдат заменени с LED секции, ще се поставят  датчици, които да отчитат натовареността на кръстовищата,  подземните  кабели и  обратните броячи  ще бъдат заменени,  светофарните  стълбове – рехабилитирани. Това ще стане  възможно с нова автовишка, закупена за поддръжка на светофарните секции. Ще бъдат доставени сървър, компютърна система и софтуер за управление на светлинното регулиране на кръстовищата.

Интелигентна система за управление на трафика ще бъде инсталирана в специално изграден Център за управление на трафика ( ЦУТ) , за чието нормално функциониране ще бъдат закупени и инсталирани 3 бр. специализирани контейнераофис контейнер за осъществяване на ежедневните офис дейности, гаражен за съхранение на подвижната автовишка и складов контейнер за съхранение на необходимите материали. В същия център ще се помещава и Системата за управление на Обществения транспорт (СУОТ), с цел осигуряване спазване на разписанията и проследяване на подвижния състав. СУОТ  освен специфичното оборудване и  софтуер ще включва 50 бордови компютри с GPS, които ще бъдат монтирани в превозните средства, обслужващи обществения транспорт в гр. Добрич и услуга за уведомяване с SMS.

Ще бъдат реконструирани 30 спирки по бул. „Добричка eпопея“, бул. „Добруджа“, бул. „25-ти септември“, ул. „Никола Петков“, ул. „Любен Станчев“ и бул. „Трети март“, ул. „Панайот Хитов“ и ул. „Отец Паисий“на които ще бъдат поставени табели с разписания и електронни информационни табла.

Ще се извърши цялостна реконструкция на бул. „Добричка епопея“ с дължина 1500 м., ленти за движение 2х7,50 м, тротоари с ширина от 1 до 4 м и велоалеи. Ще бъде ремонтирано и мостовото съоръжение по бул. "Добричка епопея".

Чрез открита обществена поръчка е избран изпълнител за строително ремонтните дейности, със срок на изпълнение 6 месеца. Oткриванетo  на строителна  площадка  е предвидено за 26.06.2020 г. от 14.00ч., а от 13.00 ч. в сградата на  Община град Добрич  ще се проведе  встъпителна пресконференция. 

По проекта ще бъде обновен частично подвижния състав на „Градски транспорт“ ЕООД - партньор по проекта, който ще обслужва обновения булевард „Добричка епопея“-   линии 124, 201, 233 , като за целта ще се закупят 4 електробуса, 2 зарядни станции и трансформатор.  

Община град Добрич периодично ще публикува информация за напредъка на дейностите по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“.

http://2020.eufunds.bg/bg/0/35/Project/BasicData?contractId=wxQQsyIChG8%3D&isHistoric=False

„Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич ”, Договор № BG16RFOР001-1.011-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Прикачени файлове

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
29.49° C предимно облачно
Нагоре