Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Касиер, наказателен паркинг" в Цвено "Контрол СИНЯ ЗОНА"

Днес, 24.06.2020 г., комисия, назначена със Заповед № 700 / 08.06.2020 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: инж. Георги Георгиев  –  Директор на ОП „Паркинги и пазари”

и членове:

1. Добромир Димитров – Ръководител, звено в ОП „Паркинги и пазари”

2. Диян Добрев  –  Отчетник в ОП „Паркинги и пазари”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Касиер, наказателен паркинг” в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“ при ОП „Паркинги и пазари” град Добрич.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

Диана Пантелеймонова Илиева

Атанас Маринов Атанасов

Иван Илиев Стоянов

Румен Василев Чакъров

Гюнай Саидов Бендов

Стефан Маринов Петров

Милен Христов Милков

Илияна Стефанова Милева

Мариян Димитров Маринов

Антон Пенчев Донев

Михаил Димитров Георгиев

Веселина Симеонова Василева

Славин Христов Павлов

Селями Рифат Адил

Стойчо Жеков Стойков

Росен Пенков Джендов

Лъчезар Стоянов Генчев

Иван Стойчев Георгиев

Галин Георгиев Грънчаров

Димитричка Павлова Стойкова

Пламен Йорданов Кирилов

Милена Ганчева Карагеоргиева

Стелиян Райчев Георгиев

Галин Михайлов Михайлов

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

Славин Христов Павлов – 75 точки

Селями Рифат Адил – 72 точки

Гюнай Саидов Бендов – 67 точки

Милена Ганчева Карагеоргиева – 64 точки

Пламен Йорданов Кирилов – 60 точки

Милен Христов Милков – 59 точки

Диана Пантелеймонова Илиева – 42 точки

Антон Пенчев Донев – 41 точки

Димитричка Павлова Стойкова – 40 точки

Росен Пенков Джендов – 35 точки

Веселина Симеонова Василева – 33 точки

Стелиян Райчев Георгиев – 32 точки

Иван Илиев Стоянов – 30 точки

Михаил Димитров Георгиев – 28 точки

Галин Георгиев Грънчаров – 22 точки

Галин Михайлов Михайлов – 22 точки

Стефан Маринов Петров – 19 точки

Иван Стойчев Георгиев – 17 точки

Румен Василев Чакъров – 17 точки

Мариян Димитров Маринов – 16 точки

Стойчо Жеков Стойков – 16 точки

Атанас Маринов Атанасов – не се яви на събеседването

Илияна Стефанова Милева - не се яви на събеседването

Лъчезар Стоянов Генчев - не се яви на събеседването

Комисията предлага на Директора на ОП „Паркинги и пазари” град Добрич, да сключи трудови договори с класираните на първо и второ място участници.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C предимно ясно
Нагоре