Обява за свободно работно място за длъжността "ЗАС" в ДГ №8, "Бодра смяна"

ДГ 8 „Бодра смяна“, град Добрич обявява  свободно работно  място за длъжността „Завеждащ административна служба“ в детската градина.

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  Административен персонал в детска градина

            1.2. Кратко описание на длъжността: Изпълняващият длъжността „завеждащ административна служба“ отговаря за правилната организация и контрола на административното обслужване, организация и осъществяване на дейностите по снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности, инвентар, съоръжения, обзавеждане и други; снабдява институцията с всички необходими материали, основни средства и хранителни продукти; извърша касови операции и отговаря за тях в определените срокове.

            1.3.  Изисквания за заемане на длъжността:

Изисквана минимална степен за завършено образование: 

завършено средно образование и наличие на допълнителна квалификация в областта на счетоводството и/или икономиката

или

завършено средно специално образование  в областта на счетоводството и/или икономиката

Допълнителни квалификации: в областта на счетоводството и/или икономиката.

Години професионален опит: Не се изисква. Наличие на професионален опит в административно-счетоводната дейност се счита за предимство.

Допълнителни изисквания: Познава нормативните изисквания за снабдяване, съхраняване, стопанисване и използване на стоково-материалните ценности, инвентар и съоръжения в образователната институция; познава и прилага правилата за деловодство и кореспонденция; умения за работа с компютър – OS Windows, MS Word, MS Excel, Internet; умения за работа със специализиран софтуер и т.н. Способност да работи в екип.

2.   Необходимите документи за кандидатстване:

            2.1. Заявление за участие (свободна форма);

            2.2. Копие от документи за завършено средно образование;

             2.3. Автобиография;

            2.4. Мотивационно писмо;

             2.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и допълнителни квалификации.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ 8 „Бодра смяна”, ул. „Генерал Колев“ №13, от 8,30 часа до 12.30 часа 

Лице за контакти:  Кристина Фотева               Телефон за контакти: 0884311401

      4. Срок за подаване на документите: 03 юли 2020 година – 12.30 часа.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67 ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70 ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „завеждащ административна служба“  в ДГ 8  „Бодра смяна“ град Добрич  – ул. „Генерал Колев“. 

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.22° C разкъсана облачност
Нагоре