Обява за длъжността "Работник зоопарк" в ОП "Център за защита на природата и животните"

 Обява за длъжността Работник зоопарк в

ОП „Център за  защита на природата и животните

 

Обявление

 

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Работник поддръжка

в ОП „Център за Защита на Природата и Животните“

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
  1. Област на дейност: -  Зоопарк.

 

1.2. Цел на длъжността:

Поддържане хигиена в двора на Зоопарка. Почистване, поддържане и ремонти  на материалната база и техниката  в  Зоопарка.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:    „Средно ”

     

1.5. Години професионален опит: 5 (пет ) години  трудов стаж

1.6. Допълнителни изисквания:

Работа  с  ел. инструменти и ел. поддръжка, работа  по  „В и К“, дърводелски  услуги и работа  с дърво.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

   2.1. Заявление за участие (свободна форма);

   2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

  2.3. Автобиография;

  2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

         3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „Център за защита на природата  и животните“, град Добрич, ул. “Никола Петков“ №15, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията, работно място „Деловодство“.

Лица за контакти: Християн Ивелинов Христов-директор

 Телефон за контакти: . 0896519920

      4. Краен срок за подаване на документите: 20.07.2020 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати/ Практическо занятие по преценка на директора

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в  ОП „Център за защита на природата и животните”.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.29° C слаб дъжд
Нагоре