Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Детегледачка" в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“

П Р О Т О К О Л

Днес, 25.06.2020г. в 13,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 269/19.06.2020г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“:

Председател: Виолета Иванова Куртева– педагог

 членове:

1. Даниелка Георгиева Спасова- Николова – медицинска сестра

2. Красимира Кирова -Главен експерт „Хуманитарни дейности”

3. Нели Желева – Главен експерт „ Кадрова политика”

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността детегледачка в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

Документи за участие са подадени от:

1. Цонка Василева Бояджиева

2. Гинка Димитрова Петрова

3. Нели Георгиева Господинова

4. Мирослава Кралева Златева

5. Снежанка Милчева Костадинова

6. Миглена Койчева Митева

7. Галина Красимирова Николова

8. Неделина Мариянова Маринова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

            1. Цонка Василева Бояджиева

2. Гинка Димитрова Петрова

3. Нели Георгиева Господинова

4. Мирослава Кралева Златева

5. Снежанка Милчева Костадинова

6. Миглена Койчева Митева

7. Галина Красимирова Николова

8. Неделина Мариянова Маринова

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

           

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.86° C облачно
Нагоре