Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледачка" в Детска ясла "Щастливо детство"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 29.06.2020г., Комисия, назначена със Заповед № 269 / 19.06.2020г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ в състав:

 

Председател: Виолета Иванова Куртева – педагог

и членове:

1. Даниелка Георгиева Спасова- Николова – медицинска сестра

2. Красимира Кирова - Главен експерт „Хуманитарни дейности”

3. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”

 

Проведе събеседване с кандидатите за длъжността „детегледачка” в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

 

До събеседване за длъжността бяха допуснати следните кандидати:

            1. Цонка Василева Бояджиева

2. Гинка Димитрова Петрова

3. Нели Георгиева Господинова

4. Мирослава Кралева Златева

5. Снежанка Милчева Костадинова

6. Миглена Койчева Митева

7. Галина Красимирова Николова

8. Неделина Мариянова Маринова

 

     Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

     Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите получиха следните точки:

 

            1. Нели Георгиева Господинова- 86 точки

2. Цонка Василева Бояджиева – 85 точки

3. Галина Красимирова Николова- 79 точки

4. Гинка Димитрова Петрова- 73 точки

5. Мирослава Кралева Златева – 63 точки

6. Снежанка Милчева Костадинова – 48 точки

 

На събеседването не се явиха Миглена Койчева Митева и Неделина Мариянова Маринова

 

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ да сключи трудов договор с кандидата Нели Георгиева Господинова.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

           

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
26.3° C ясно небе
Нагоре