Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледачка" в Детска ясла "Щастливо детство"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 29.06.2020г., Комисия, назначена със Заповед № 269 / 19.06.2020г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ в състав:

 

Председател: Виолета Иванова Куртева – педагог

и членове:

1. Даниелка Георгиева Спасова- Николова – медицинска сестра

2. Красимира Кирова - Главен експерт „Хуманитарни дейности”

3. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”

 

Проведе събеседване с кандидатите за длъжността „детегледачка” в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

 

До събеседване за длъжността бяха допуснати следните кандидати:

            1. Цонка Василева Бояджиева

2. Гинка Димитрова Петрова

3. Нели Георгиева Господинова

4. Мирослава Кралева Златева

5. Снежанка Милчева Костадинова

6. Миглена Койчева Митева

7. Галина Красимирова Николова

8. Неделина Мариянова Маринова

 

     Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

     Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите получиха следните точки:

 

            1. Нели Георгиева Господинова- 86 точки

2. Цонка Василева Бояджиева – 85 точки

3. Галина Красимирова Николова- 79 точки

4. Гинка Димитрова Петрова- 73 точки

5. Мирослава Кралева Златева – 63 точки

6. Снежанка Милчева Костадинова – 48 точки

 

На събеседването не се явиха Миглена Койчева Митева и Неделина Мариянова Маринова

 

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ да сключи трудов договор с кандидата Нели Георгиева Господинова.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

           

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
15.65° C слаб дъжд
Нагоре