Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Домашен санитар" по проект "Подкрепа в дома"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 01.07.2020 г., Комисия, назначена със Заповед № 1761 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

 

Председател: Златина Георгиева – ръководител на проект

И членове:

 1. Красимира Кирова – координатор на проект
 2. Нели Желева – технически сътрудник на проект

   

  проведе събеседване с кандидатите за длъжността домашен санитар в Община град Добрич по проект „Подкрепа в дома“.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

 

 1. Надя Христова
 2. Николинка Георгиева
 3. Красимира Великова
 4. Росица Атанасова
 5. Соня Ангелова
 6. Ивелин Атанасов
 7. Марияна Василева
 8. Светла Желева
 9. Светлана Стойчева
 10. Станка Гешева
 11. Гинка Стоянова
 12. Недка Колева     

                                                                                     

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса, с цел да бъде установена тяхната мотивация за започване на работа, нагласа за работа и общуване с лица от целевите групи, придобит опит, знания и умения.

 

Критериите, по които са оценявани кандидатите са:

 

         1. Мотивация за работа;

         2. Комуникативност и умения за общуване;

         3. Специфични знания и умения;

         4. Опит в работа с лица от целевите групи.

 

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-степенна скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 4 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 5 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 36.

 

Кандидатите са класирани, както следва:

 1. Росица Атанасова – 35 точки
 2. Красимира Великова – 34 точки

  Соня Ангелова – 34 точки

 3. Надя Христова – 29 точки
 4. Светлана Стойчева – 28 точки
 5. Гинка Стоянова – 26 точки
 6. Марияна Василева – 24 точки
 7. Светла Желева – 23 точки
 8. Недка Колева – 22 точки
 9. Станка Гешева – 20 точки
 10. Николинка Георгиева – 17 точки
 11. Ивелин Атанасов – 12 точки

             

   

  Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с Росица Атанасова, Красимира Великова, Соня Ангелова, Надя Христова, Светлана Стойчева и Гинка Стоянова, на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

   

  Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

   

             

Актуално

129 участници в общински етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“

31.03.2023

129 деца се включиха в общинския етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, заложен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 г. В творческата...

129 участници в общински етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“
ВИЖ ДОБРИЧ
10.7° C облачно
Нагоре