Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Завеждащ административна служба" в ДГ "Бодра смяна"

 

вх. № 21 293/06.07.2020 година

ПРОТОКОЛ №1

 

Днес, 06.07.2020г., комисия, определена със Заповед № 232/01.07.2020г., на директора на ДГ 8 „Бодра смяна“ :

Председател: Маргарита Вълкова Божанова – старши учител в ДГ 8 „Бодра смяна“ град Добрич

Членове:

 1. Вилислав Михайлов Обрешков – счетоводител в ДГ 8 „Бодра смяна“;
 2. Нели Петрова Желева – главен експерт „Кадрова политика“ Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич,

   разгледа и  проучи всички документи на кандидатствалите за длъжността  „Завеждащ административна служба“ в ДГ 8 „Бодра смяна“, град Добрич, както следва:

  1. Диана Георгиева Георгиева, заявление вх. №21 272/29.06.2020г.;
  2. Дарина Георгиева Колева, заявление вх. № 21 273/29.06.2020г.;
  3. Тинка Тодорова Желева, заявление вх. №21 276/29.06.2020г.
  4. Мирослав Стоянов Ганев, заявление вх. №21 277/30.06.2020г.
  5. Венелина Георгиева Стоянова, заявление вх. № 21 279/30.06.2020г.
  6. Боряна Трифонова Маркова,  заявление вх. № 21 282/01.07.2020г.
  7. Иванка Стоянова Паунова, заявление вх. №21 283/01.07.2020г.
  8. Христина Михайлова Илиева, заявление вх. №21 288/01.07. 2020г.
  9. Даниела Георгиева Калчева, заявление вх. № 21289/01.07.2020г.
  10. Десислава Пламенова Начева, заявление вх. №21 230/01.07.2020г.
  11. Маргарита Иванова Димитрова, заявление вх. № 21 281/02.07.2020г.
  12. Десислава Валериева Иванова, заявление вх. № 21 281/02.07.2020г.
  13. Ивелин Атанасов Анастасов, заявление вх. № 21 283/02.07.2020г.
  14. Кристиан Алексиев Иванов, заявление вх. № 21284/02.07.202г.
  15.  Габриела Станимирова Стойнова, заявление вх. № 21 286/02.07.2020г.
  16. Катя Георгиева Стоянова, заявление вх. № 21 287/02.07.2020г.
  17. Румяна Николова Донева, заявление вх. № 21 288/03.07.2020г.
  18. Теодора Събева Костадинова, заявление вх. № 21 289/03.07.2020г.
  19. Мария Давидова Колева, заявление вх. № 21 290/03.07.2020г.
  20. Виктория Димитрова Станева, заявление вх. №21 291/03.07.2020г.
  21. Виолета Петрова Василева, заявление вх. № 21 292/03.07.2020г.

    

   Допуска до събеседване  кандидатите:

Трите имена

1

Дарина Георгиева Колева

2

Венелина Георгиева Стоянова

3

Боряна Трифонова Маркова

4

Иванка Стоянова Паунова

5

Христина Михайлова Илиева

6

Даниела Георгиева Калчева

7

Десислава Пламенова Начева

8

Маргарита Иванова Димитрова

9

Десислава Валериева Иванова

10

Кристиан Алексиев Иванов

11

Габриела Станимирова Стойнова

12

Теодора Събева Костадинова

13

Мария Давидова Колева

14

Виктория Димитрова Станева

15

Виолета Петрова Василева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за дата, мястото и часа на провеждане на събеседването.

Недопуснати кандидати и основание за тяхното недопускане:

Трите имена

Причина за недопускане

1.

Диана Георгиева Стоянова

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

2.

Тинка Тодорова Желева

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

3.

Мирослав Стоянов Ганев

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

4.

Ивелин Атанасов Анастасов

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

5.

Катя Георгиева Стоянова

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

6.

Румяна Николова Донева

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.1° C облачно
Нагоре