Окончателни резултати от събеседване за длъжността "ЗАС" в ДГ "Бодра смяна"

 

вх. №21 300/07.07.2020г.

ПРОТОКОЛ №2

 

Днес, 07.07.2020г., комисия, определена със Заповед № 232/01.07.2020г., на директора на ДГ 8 „Бодра смяна“ :

Председател: Маргарита Вълкова Божанова – старши учител в ДГ 8 „Бодра смяна“ град Добрич

Членове:

  1. Вилислав Михайлов Обрешков – счетоводител в ДГ 8 „Бодра смяна“;
  2. Нели Петрова Желева – главен експерт „Кадрова политика“ Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич,

събеседва  за длъжността  „завеждащ административна служба“ в ДГ 8 „Бодра смяна“, град Добрич, със следните кандидати:

Трите имена на кандидата

Боряна Трифонова Маркова

Венелина Георгиева Стоянова

Виктория Димитрова Станева  - не се яви

Виолета Петрова Василева

Габриела Станимирова Стойнова

Даниела Георгиева Калчева – не се яви

Дарина Георгиева Колева

Десислава Валериева Иванова

Десислава Пламенова Начева

Иванка Стоянова Паунова

Кристиан Алексиев Иванов

Мария Давидова Колева

Маргарита Иванова Димитрова

Теодора Събева Костадинова

Христина Михайлова Илиева

 

Оценки от събеседване с  кандидатите:

 

Трите имена на кандидата        

точки

Боряна Трифонова Маркова

26

Венелина Георгиева Стоянова

15

Виолета Петрова Василева

21

Габриела Станимирова Стойнова

20

Дарина Георгиева Колева

28

Десислава Валериева Иванова

23

Десислава Пламенова Начева

19

Иванка Стоянова Паунова

18

Кристиан Алексиев Иванов

19

Мария Давидова Колева

20

Маргарита Иванова Димитрова

27

Теодора Събева Костадинова

22

Христина Михайлова Илиева

21

 

След проведеното събеседване комисията взе решение длъжността „завеждащ административна служба “ в ДГ 8 „Бодра смяна“ да бъде заемана от Дарина Георгиева Колева

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.08° C предимно ясно
Нагоре