Обявление за длъжността "Социален работник" в Защитени жилища за лица с умствена изостаналост

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Защитени жилища за лица с умствена изостаналост обявява свободно работно място по заместване за длъжността „ Социален работник „

 1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1 Област на дейност - социални услуги за лица с увреждания;

1.2 Цел на длъжността - работа с лица с интелектуални затруднения;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше – бакалавър, професионален бакалавър;

1.4.Професионална област на специалността, по която е придобито образованието- Специалности от област „Социални, стопански и правни науки“ с професионално направление „Социални дейности“ и „Психология“; Област „Педагогически науки“ с професионално направление „Педагогика“;

1.5. Години професионален опит - професионалният опит в сферата на социалните услуги е предимство;

1.6. Допълнителни изисквания - кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги. Да имат желание и мотивация за работа с лица с увреждания. Компютърна грамотност и умение за работа в екип. 

2.Необходими документи за кандидатстване:

 2.1. Заявление за участие(свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен,  допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит. 

3.Място за подаване на документите:

 Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Защитени жилища на адрес:    ул.” Суха река „ №37, стая на Директор всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Телефон за контакти: 0889 171 755

 4. Срок за подаване на документите: от 22.07.2020 г. до 31.07.2020 г. включително.

 5. Етапи:

 5.1. Подбор на документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
13.21° C облачно
Нагоре