Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ "Радост"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 23.07.2020г. комисия назначена със заповед №249/16.07.2020 година  на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

 

Председател – Нели Цанкова Станчева – учител в ДГ№20 „Радост“

 и членове:

 1. Ивелина Колева Николова -  учител в ДГ №20 „Радост“
 2. Искра Петкова Иванова - учител в ДГ №20 „Радост“
 3. Снежа Георгиева Вачева – главен експерт предучилищно образование, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич, която

 

проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността учител в ДГ №20 „Радост“.

 

За участие документи са подадени от :

 

 
 1. Геновева Савчева Недкова
 2. Галя Христова Костадинова
 3. Христина Ивелинова Близнакова
 4. Мелин Тунчер Реджеп
 5. Християна Младенова Енчева
 6. Милена Донева Момчева
 7. Миглена Иванова Ангелова
 8. Иванка Иванова Желева
 9. Милена Иванова Иванова
 10. Виолета Димитрова Тилкова
 11. Назиле Ремзиева Юсеинова

   

 

Комисията реши да допусне до събеседване следните кандидати:

 

 1. Геновева Савчева Недкова
 2. Галя Христова Костадинова
 3. Христина Ивелинова Близнакова
 4. Мелин Тунчер Реджеп
 5. Християна Младенова Енчева
 6. Милена Донева Момчева
 7. Миглена Иванова Ангелова
 8. Виолета Димитрова Тилкова
 9. Милена Иванова Иванова

   

   

 

 

Комисията реши да не допусне до събеседване следните кандидати:

 

 1. Иванка Иванова Желева
 2. Назиле Ремзиева Юсеинова

 

Кандидатите не са допуснати, поради непълен комплект документи.

 

Събеседването ще се проведе на 24.07.2020г. в детската градина от 14.00 ч.

 

           

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
4.85° C предимно ясно
Нагоре