Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Радост"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 23.07.2020г. комисия назначена със заповед № 250/20.07.2020 година на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

 

Председател – Нели Станчева, учител в ДГ №20 „Радост“;

и членове:

 

1. Маргарита Панозова-Петрова  -  учител в ДГ №20 „Радост“

2. Светла Ташкова Димитрова- ЗАС в ДГ №20 „Радост“

3. Снежа Георгиева Вачева – главен експерт „Предучилищно образование“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,

проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността помощник-възпитател в  ДГ №20 „Радост“.

 

За участие документи са подадени от :

 

 

 1. Галина Красимирова Николова
 2. Красимира Георгиева Стоянова
 3. Силвия Кръстева Иванова
 4. Здравка Василева Петкова
 5. Мирослава Валентинова Михова
 6. Гинка Димитрова Петрова
 7. Галина Димитрова Димитрова
 8. Десислава Александрова Демирева
 9. Маринела Георгиева Няголова
 10. Станимира Снежанова Георгиева
 11. Иванка Енчева Минкова
 12. Петя Георгиева Герасимова
 13. Виолета Стефанова Вълчева
 14. Пламена Иванова Кирилова

 

 

Комисията реши да допусне до събеседване всички кандидати.

 

Събеседването ще се проведе на 24.07.2020г. в детската градина от 08.30 ч.

 

           

Актуално

Обръщение на Община град Добрич по повод Международния ден на хората с увреждания

03.12.2021

На 3 декември  международната общност отбелязва Международния ден на хората с увреждания.  Дата, различна от останалите, защото събира в едно надежда, воля и сърцатост. На този ден си правим равносметка дали сме...

Обръщение на Община град Добрич по повод Международния ден на хората с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
3.78° C слаб дъжд
Нагоре