Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Радост"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 23.07.2020г. комисия назначена със заповед № 250/20.07.2020 година на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

 

Председател – Нели Станчева, учител в ДГ №20 „Радост“;

и членове:

 

1. Маргарита Панозова-Петрова  -  учител в ДГ №20 „Радост“

2. Светла Ташкова Димитрова- ЗАС в ДГ №20 „Радост“

3. Снежа Георгиева Вачева – главен експерт „Предучилищно образование“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,

проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността помощник-възпитател в  ДГ №20 „Радост“.

 

За участие документи са подадени от :

 

 

 1. Галина Красимирова Николова
 2. Красимира Георгиева Стоянова
 3. Силвия Кръстева Иванова
 4. Здравка Василева Петкова
 5. Мирослава Валентинова Михова
 6. Гинка Димитрова Петрова
 7. Галина Димитрова Димитрова
 8. Десислава Александрова Демирева
 9. Маринела Георгиева Няголова
 10. Станимира Снежанова Георгиева
 11. Иванка Енчева Минкова
 12. Петя Георгиева Герасимова
 13. Виолета Стефанова Вълчева
 14. Пламена Иванова Кирилова

 

 

Комисията реши да допусне до събеседване всички кандидати.

 

Събеседването ще се проведе на 24.07.2020г. в детската градина от 08.30 ч.

 

           

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.09° C облачно
Нагоре