Окончателни резултати от събеседване за "учител" в ДГ №20

Днес, 24.07.2020 г. комисия назначена със заповед № 249/16.07.2020 година на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

 

Председател – Нели Цанкова Станчева – учител в ДГ№20 „Радост“

 и членове:

1.Ивелина Колева Николова -  учител в ДГ №20 „Радост“

2.Искра Петкова Иванова - учител в ДГ №20 „Радост“

3.Снежа Георгиева Вачева – главен експерт предучилищно образование, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич, 

проведе събеседване със следните кандидати за длъжността учител в ДГ №20 „Радост“, град Добрич:

 

Геновева Савчева Недкова

Галя Христова Костадинова

Христина Ивелинова Близнакова

Мелин Тунчер Реджеп

Християна Младенова Енчева

Милена Донева Момчева

Миглена Иванова Ангелова

Виолета Димитрова Тилкова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси еднакви за всеки от кандидатите:

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

Не се яви на събеседване Милена Иванова Иванова.

 

Кандидатите се класират, както следва:

Миглена Иванова Ангелова – 95 точки

Виолета Димитрова Тилкова – 90 точки

Христина Ивелинова Близнакова – 85 точки

Геновева Савчева Недкова - 82 точки

Християна Младенова Енчева  - 75 точки

Галя Христова Костадинова – 67 точки

Мелин Тунчер Реджеп -  55 точки

Милена Донева Момчева - 50 точки

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор с класираната на първо място Миглена Иванова Ангелова на основание чл. 68, ал. 1, т.3  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО

05.12.2022

Завладяващата страст на тази музика ще ни поднесат Български камерен оркестър – Добрич с диригент Арто Чифчиян и солисти Стоян Караиванов – бандонеон и Теодора Занева – пиано на 21 декември от 18.30 ч. в Огледална зала...

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО
ВИЖ ДОБРИЧ
7.71° C предимно облачно
Нагоре