Окончателни резултати от събеседване за "помощник-възпитател" в ДГ №20

Днес, 24.07.2020г. комисия назначена със заповед № 250/20.07.2020 г. на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

Председател – Нели Цанкова Станчева, учител в ДГ №20 „Радост“;

и членове:

1.  Маргарита Андреева Панозова-Петрова  -  учител в ДГ №20 „Радост“

2.  Светла Ташкова Димитрова- ЗАС в ДГ №20 „Радост“

3. Снежа Георгиева Вачева – главен експерт „Предучилищно образование“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността  помощник- възпитател в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Галина Красимирова Николова

Красимира Георгиева Стоянова

Силвия Кръстева Иванова

Здравка Василева Петкова

Мирослава Валентинова Михова

Гинка Димитрова Петрова

Галина Димитрова Димитрова

Маринела Георгиева Няголова

Станимира Снежанова Георгиева

Иванка Енчева Минкова

Петя Георгиева Герасимова

Виолета Стефанова Вълчева

Пламена Иванова Кирилова

Не се яви Десислава Александрова Демирева.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 4 предварително формулирани въпроси. Максималният брой точки 80.

Окончателната оценка на кандидатката се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите са оценени, както следва:

 

Мирослава Валентинова Михова – 76 точки

Здравка Василева Петкова -72 точки

Пламена Иванова Кирилова – 69 точки

Петя Георгиева Герасимова – 67 точки

Станимира Снежанова Георгиева – 65 точки

Силвия Кръстева Иванова – 62 точки

Красимира Георгиева Стоянова – 58 точки

Маринела Георгиева Няголова – 56 точки

Виолета Стефанова Вълчева – 54 точки

Галина Димитрова Димитрова – 50 точки

Иванка Енчева Минкова – 48 точки

Галина Красимирова Николова – 46 точки

Гинка Димитрова Петрова – 43 точки

 

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор с класираната на първо място Мирослава Валентинова Михова на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
27.7° C разкъсана облачност
Нагоре