Обявление за три свободни места за длъжността "Учител" в Детска градина "Щурче"

Обявление

 

ДГ № 12 “Щурче”, град Добрич обявява три свободни работни места за длъжността учител  в детска градина

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Педагогическа дейност

1.2. Цел на длъжността: Възпитание и обучение на деца от 2 до 7 годишна възраст

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен „Магистър”, ”Бакалавър”, ”Професионален бакалавър”

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието - Предучилищна  педагогика; Предучилищна  педагогика  и  чужд език; Предучилищна и начална училищна педагогика.

1.5. Години професионален опит: Не се изисква

1.6. Допълнителни   изисквания:   компютърна грамотност, владеене на английски език, френски, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобито образованиe, педагогическа квалификационна степен, допълнителна квалификация ;

2.3 . Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документи за кандидатстване лично в

ДГ №12 “Щурче”, ул. “Вардар”  № 67, всеки делничен ден от 8:30  до 13:30 часа.

  Лице за контакти:  Теменужка Атанасова -  директор на ДГ №12

 Телефон за контакти: 058/604 451

4. Срок за подаване на документите: 03.08.2020 г. -  07.08.2020 г.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждане на събеседването.

С класираните на първите три  места кандидати ще бъдат сключени  трудови договори на основание чл. 68, ал.1 т.3 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 12 “Щурче “  град Добрич - ул  „Вардар” № 67

 

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
23.51° C облачно
Нагоре