Обява за длъжността "Чистач/Хигиенист" в Общинско предприятие "Обреден дом"

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБРЕДЕН ДОМ – ГРАД ДОБРИЧ

обявява свободно работно място за длъжността „Чистач / Хигиенист”

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:  

1.1.  Област на дейност:  Предмета на дейност на предприятието

1.2. Цел на длъжността: Извършва дейности свързани с почистване и поддържане на зали и помещения на територията на Гробищния парк и прилежащите към тях места; сортира и транспортира отпадъците от почистването. Почиства и поддържа сградата за сватбени церемонии и прилежащите й територии. Подготвя сватбените зали и подпомага в организацията за провеждането на сватбените ритуали. Извършва и други съпътстващи дейности, касаещи дейността на предприятието.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование

1.4. Години професионален опит:  без професионален опит

1.5. Допълнителни изисквания:

Познаване на нормативните изисквания за охрана и безопасност на труда и Кодекса на труда

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен или допълнителна квалификация.

 2.3.  Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /ако има такива/.

 2.4. Автобиография

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП Обреден дом, ул. Адриана Будевска №1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.

При подаването на документите всички кандидати се запознават с длъжностната характеристика.

Лице за контакти: Костадинка Ангелова, Телефон за контакти: 058/602847

4. Срок за подаване на документите:  05.08.2020 г.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя.

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
14.66° C облачно
Нагоре