Обява за длъжността "Чистач/Хигиенист" в Общинско предприятие "Обреден дом"

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБРЕДЕН ДОМ – ГРАД ДОБРИЧ

обявява свободно работно място за длъжността „Чистач / Хигиенист”

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:  

1.1.  Област на дейност:  Предмета на дейност на предприятието

1.2. Цел на длъжността: Извършва дейности свързани с почистване и поддържане на зали и помещения на територията на Гробищния парк и прилежащите към тях места; сортира и транспортира отпадъците от почистването. Почиства и поддържа сградата за сватбени церемонии и прилежащите й територии. Подготвя сватбените зали и подпомага в организацията за провеждането на сватбените ритуали. Извършва и други съпътстващи дейности, касаещи дейността на предприятието.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование

1.4. Години професионален опит:  без професионален опит

1.5. Допълнителни изисквания:

Познаване на нормативните изисквания за охрана и безопасност на труда и Кодекса на труда

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен или допълнителна квалификация.

 2.3.  Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /ако има такива/.

 2.4. Автобиография

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП Обреден дом, ул. Адриана Будевска №1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.

При подаването на документите всички кандидати се запознават с длъжностната характеристика.

Лице за контакти: Костадинка Ангелова, Телефон за контакти: 058/602847

4. Срок за подаване на документите:  05.08.2020 г.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.6° C разкъсана облачност
Нагоре