Обява за свободни работни места за инструменталисти в БКО град Добрич

Община град Добрич, Дирекция ,,Хуманитарни дейности” обявява едно свободно работно място за длъжността Инструменталист /виолончело/ и 3 свободни работни места за Инструменталист /цигулка – първа или втора/ в Български камерен оркестър град Добрич

1.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 Област на дейност: творческа и изпълнителска в областта на музикалното изкуство;

Цел на длъжността: Участва в реализирането на художествената и творческа дейност на Камерен оркестър и на културната политика на Община град Добрич в областта на музикалното изкуство като инструментален изпълнител;

Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно образование;

1.1  Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: не се изисква;

1.2  Години професионален опит: не се изисква;

1.3  Допълнителни изисквания: професионална компетентност, умения за работа в екип;

2.     Необходими документи за кандидатстване:

2.1  Заявление за участие /образец/;

2.2  Документ за самоличност /за справка/;

2.3  Професионална автобиография;

2.4  Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /при наличие на предишен опит/;

2.5  Копие на документ за завършено образование;

3.   Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично, чрез пълномощник, с препоръчано писмо или куриерска служба на адрес: Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр. Добрич, ул. ,,Независимост” № 7, етаж 7, стая № 711 всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа.  Лице за контакт: Снежанка Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване на документите: до 28.08.2020 година включително

5. Етапи:

5.1 Подбор по документи;

5.2 Събеседване и практически изпит /прослушване/ с допуснатите кандидати.

 

Прослушването включва:

Изпълнение на част от Барокова сюита или соната.

Изпълнение на първа или трета част от Класически или Романтичен концерт.

Съвременна пиеса (писана след 1950 г.).

Оркестрови трудности от репертоара на БКО (получават се 2 часа преди прослушването).

Проверка на четене a prima vista.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С всеки от избраните кандидати ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка чл. 70, ал. 1 /срок за изпитване/, уговорен в полза на работодателя за срок от 6 месеца, на пълно или непълно работно време, на основен договор или договор за допълнителен труд. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция ,,Хуманитарни дейности”, в Корпус 3 /бивш Партиен дом/, ет. 7, стая № 711.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
17.4° C ясно небе
Нагоре