Обява за свободно работно място за длъжността "Завеждащ адм. служба" в ДЯ №5 "Пролет"

ДЯ №5 „Пролет“- ул.“Екзарх Антим I" №2  обявява 1 свободно работно място за длъжността ЗАС

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Здравеопазване

1.2. Цел на длъжността: Изпълняващият длъжността „Завеждащ административна служба“ отговаря за правилната организация и контрола на административното обслужване, организация и осъществяване на дейностите  по снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности, инвентар, съоръжения, обзавеждане и др.; снабдява институцията с всички необходими материали , основни средства и хранителни продукти; извършва касови операции и отговаря за тях в определените срокове.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:

Завършено средно образование и наличие на допълнителна квалификация в областта на счетоводството и/или икономиката

        или

Завършено средно специално образование в областта на счетоводството и/или икономиката

1.4. Години професионален опит:  Не се изисква. Наличие на професионален опит в административно-счетоводната дейност се счита за предимство.

1.5.  Допълнителни изисквания: - Познава нормативните изисквания за снабдяване, съхраняване, стопанисване и използване на стоково-материалните ценности, инвентар и съоръжения в институцията; познава и прилага правилата за деловодство и кореспонденция; умения за работа с компютър – OS Windows, MS Word, MS Excel, Internet; умения за работа със специализиран софтуер и т.н. Способност да работи в екип.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено средно образование

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДЯ №5 „ Пролет“- ул. „Екзарх Антим I „ № 2, всеки делничен ден от 08:00 часа до 14:00 часа

Телефон за контакти: 058 / 604 332; 0884482035, 0888696562

     4. Срок за подаване на документите: 10.08.2020 година.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67 ал.1 т.1 от КТ и във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.27° C предимно ясно
Нагоре