Допуснати до събеседване кандидати за длъжноста "огняр" в ДГ №12

Днес, 05.08.2020 г. в 13,00 часа, комисия, назначена със Заповед № 79/ 31.07.2020 г. на директора на ДГ №12 “Щурче”, в състав:

Председател: Златинка Кирчева Великова - старши учител в ДГ №12 “Щурче”

Членове:     

1. Кателина Стефанова Йорданова - учител в ДГ №12 “Щурче”

 2. Нели Петрова Желева - Главен експерт “Кадрова политика” в Дирекция “Хуманитарни дейности”, Община гр. Добрич,

проведе работно заседание за проверка на  документите за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността “огняр” в ДГ № 12 “Щурче”

Комисията констатира следното:

За длъжността са подали документи 9 (девет) кандидати:

Радослав Енчев Славов

Добромир Георгиев Димитров

Валентин Василев Великов

Димитър Иванов Димитров

Колю Данаилов Ковачев

Иван Филев Иванов

Ганчо Николов Ганчев

Веселин Жеков Василев

Христо Атанасов Христов

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване долу  посочените кандидати:

 

1. Радослав Енчев Славов

2. Добромир Георгиев Димитров

3. Валентин Василев Великов

4. Димитър Иванов Димитров

5. Колю Данаилов Ковачев

6. Ганчо Николов Ганчев

7. Веселин Жеков Василев

           

Комисията не допуска до втори етап от подбора - събеседване Иван Филев Иванов и Христо Атанасов Христов поради представен непълен пакет от документи.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за графика, по който да се явят  на събеседването, предвид спазване на противоепидемичните мерки.

Събеседването ще се проведе на 10.08.2020 г. от 13,00 ч. в Детска градина № 12 “Щурче“.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Община град Добрич: На 25 септември се отменят концерта на Б.Т.Р и шоуто на ТУТУРУТКА

23.09.2021

Община град Добрич информира гражданите, че поради Заповедта на Министъра на здравеопазването и произтичащите нови противоепидемични мерки, на 25 септември – Празника на Добрич, няма да се състоят концерта на българската рок...

Община град Добрич: На 25 септември се отменят концерта на Б.Т.Р и шоуто на ТУТУРУТКА
ВИЖ ДОБРИЧ
12.84° C предимно облачно
Нагоре