Допуснати до събеседване кандидати за длъжноста "огняр" в ДГ №12

Днес, 05.08.2020 г. в 13,00 часа, комисия, назначена със Заповед № 79/ 31.07.2020 г. на директора на ДГ №12 “Щурче”, в състав:

Председател: Златинка Кирчева Великова - старши учител в ДГ №12 “Щурче”

Членове:     

1. Кателина Стефанова Йорданова - учител в ДГ №12 “Щурче”

 2. Нели Петрова Желева - Главен експерт “Кадрова политика” в Дирекция “Хуманитарни дейности”, Община гр. Добрич,

проведе работно заседание за проверка на  документите за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността “огняр” в ДГ № 12 “Щурче”

Комисията констатира следното:

За длъжността са подали документи 9 (девет) кандидати:

Радослав Енчев Славов

Добромир Георгиев Димитров

Валентин Василев Великов

Димитър Иванов Димитров

Колю Данаилов Ковачев

Иван Филев Иванов

Ганчо Николов Ганчев

Веселин Жеков Василев

Христо Атанасов Христов

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване долу  посочените кандидати:

 

1. Радослав Енчев Славов

2. Добромир Георгиев Димитров

3. Валентин Василев Великов

4. Димитър Иванов Димитров

5. Колю Данаилов Ковачев

6. Ганчо Николов Ганчев

7. Веселин Жеков Василев

           

Комисията не допуска до втори етап от подбора - събеседване Иван Филев Иванов и Христо Атанасов Христов поради представен непълен пакет от документи.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за графика, по който да се явят  на събеседването, предвид спазване на противоепидемичните мерки.

Събеседването ще се проведе на 10.08.2020 г. от 13,00 ч. в Детска градина № 12 “Щурче“.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
16.18° C слаб дъжд
Нагоре