Обява за свободни работни места за длъжноста "мед. сестра и/или фелдшер" в Дирекция "Хуманитарни дейности"

Община град Добрич обявява две свободни работни места за длъжност „медицинска сестра“ и/или „фелдшер“ към Дирекция „Хуманитарни дейности“, Дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Здравеопазване;

1.2. Цел на длъжността: оказване на първа медицинска помощ при спешни и неотложни състояния на децата в детската градина или училището, организиране и провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рискови фактори  в детското и училищното заведение.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше образование с образователно - квалификационна степен „Бакалавър“

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: За длъжността медицинска сестра – придобита специалност „медицинска сестра“, за длъжността „фелдшер“ – придобита специалност „фелдшер“;

1.5. Години професионален опит: не се изисква;

1.6.  Допълнителни изисквания: умения за работа с деца и ученици, познаване на нормативната база, отговорност,  творчески интереси, умения за  работа в екип.

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (образец);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;             

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  Община град Добрич, ул. „България“ № 12, всеки делничен ден от 08.30 часа до 12:00 часа  и от 13:30 до 17:00 часа в „Център за услуги и информация“, работно място „деловодство“, ет.1,

Лице за контакт: д-р Димитринка Петрова, телефон за контакт: 089 9991865

     4. Срок за подаване на документите: до 12.00 ч. на 13.08.2020 г.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи;

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени  допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
29.49° C разкъсана облачност
Нагоре