Обява за свободни работни места за длъжноста "мед. сестра и/или фелдшер" в Дирекция "Хуманитарни дейности"

Община град Добрич обявява две свободни работни места за длъжност „медицинска сестра“ и/или „фелдшер“ към Дирекция „Хуманитарни дейности“, Дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Здравеопазване;

1.2. Цел на длъжността: оказване на първа медицинска помощ при спешни и неотложни състояния на децата в детската градина или училището, организиране и провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рискови фактори  в детското и училищното заведение.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше образование с образователно - квалификационна степен „Бакалавър“

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: За длъжността медицинска сестра – придобита специалност „медицинска сестра“, за длъжността „фелдшер“ – придобита специалност „фелдшер“;

1.5. Години професионален опит: не се изисква;

1.6.  Допълнителни изисквания: умения за работа с деца и ученици, познаване на нормативната база, отговорност,  творчески интереси, умения за  работа в екип.

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (образец);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;             

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  Община град Добрич, ул. „България“ № 12, всеки делничен ден от 08.30 часа до 12:00 часа  и от 13:30 до 17:00 часа в „Център за услуги и информация“, работно място „деловодство“, ет.1,

Лице за контакт: д-р Димитринка Петрова, телефон за контакт: 089 9991865

     4. Срок за подаване на документите: до 12.00 ч. на 13.08.2020 г.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи;

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени  допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
15.56° C предимно ясно
Нагоре