Обява за свободни работни места за длъжността "Образователни медиатори" по проект „Младежки център Добрич – Вашето днес”

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ

 

по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП).

 

Описание на длъжността:

Ролята на образователни медиатори ще се състои в това да насърчават децата и младежите от общността, в това число и уязвими групи, активно да участват в инициативите, които Младежки център Добрич организира. Да подпомагат активно в провеждането на тези инициативи - културни, обучителни и мотивационни мероприятия (семинари и обучения). В тези мероприятия ще имат възможност да се включват и родителите на децата и младежите и имат за цел да осмислят и запълнят свободното време на децата и младежите, да подпомогнат личностното развитие и социалната интеграция на младите хора.

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  • Средно образование  - завършена образователна степен;
  • Да не са осъждани.

 

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  • Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
  • Много добри комуникативни умения;

 

Начин на извършване на подбора:

  1. Проверка на документите.
  2. Интервю.

 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Брой работни места, за които е обявен конкурса – 2 работни места.

 

Документи за кандидатстване:

 

Място за подаване на документи:

  • Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич.
  • Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик.
  • На плика трябва да е изписана следната информация:

 

За Общински младежки център „З. Стоянов“

пл. „Ст. орех“ 1, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Образователен медиатор

НЕ ОТВАРЯЙ!

 

Краен срок за подаване на документи

  • до 28.08.2020 г..

 

Място за провеждане на интервю с кандидатите

пл. „Стария орех” 1, п.к. 15, гр. Добрич.

 

Лице за контакт: Стефка Петкова 058 600 148

 

Дата за провеждане на интервю с кандидатите

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич.

 

Обявяване на резултатите

Интернет страница на Община град Добрич

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
16.33° C разкъсана облачност
Нагоре