Обява за свободни работни места за длъжността "Образователни медиатори" по проект „Младежки център Добрич – Вашето днес”

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ

 

по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП).

 

Описание на длъжността:

Ролята на образователни медиатори ще се състои в това да насърчават децата и младежите от общността, в това число и уязвими групи, активно да участват в инициативите, които Младежки център Добрич организира. Да подпомагат активно в провеждането на тези инициативи - културни, обучителни и мотивационни мероприятия (семинари и обучения). В тези мероприятия ще имат възможност да се включват и родителите на децата и младежите и имат за цел да осмислят и запълнят свободното време на децата и младежите, да подпомогнат личностното развитие и социалната интеграция на младите хора.

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  • Средно образование  - завършена образователна степен;
  • Да не са осъждани.

 

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  • Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
  • Много добри комуникативни умения;

 

Начин на извършване на подбора:

  1. Проверка на документите.
  2. Интервю.

 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Брой работни места, за които е обявен конкурса – 2 работни места.

 

Документи за кандидатстване:

 

Място за подаване на документи:

  • Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич.
  • Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик.
  • На плика трябва да е изписана следната информация:

 

За Общински младежки център „З. Стоянов“

пл. „Ст. орех“ 1, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Образователен медиатор

НЕ ОТВАРЯЙ!

 

Краен срок за подаване на документи

  • до 28.08.2020 г..

 

Място за провеждане на интервю с кандидатите

пл. „Стария орех” 1, п.к. 15, гр. Добрич.

 

Лице за контакт: Стефка Петкова 058 600 148

 

Дата за провеждане на интервю с кандидатите

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич.

 

Обявяване на резултатите

Интернет страница на Община град Добрич

Актуално

Превантивно-информационният център ще отбележи Междунаордния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици

22.06.2021

На 25-ти юни Превантивно-информационен център към Общинския съвет по наркотични вещества ще отбележи Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. По време на събитието ще бъдат обявени резултатите и...

Превантивно-информационният център ще отбележи Междунаордния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици
ВИЖ ДОБРИЧ
22.5° C предимно облачно
Нагоре