Окончателни резултати от събеседване за длъжността "чистач/хигиенист% в Обреден дом град Добрич

Днес, 07.08.2020 г. Комисия, назначена със Заповед № РД-08-16/05.08.2020 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич, в състав:

Председател: Костадинка Ангелова – Организатор дейности в ОП Обреден дом

и членове:

1. Даниела Николова – Главен счетоводител в ОП Обреден дом

2. Стоян Петров – Отговорник, специалист техническа поддръжка в ОП Обреден дом,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ в ОП Обреден дом град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

Милена Стоянова Стойчева

Валя Колева Славова

Рада Андонова Николова

Детелина Панева Георгиева

Стефка Йорданова Ганчева

Димитричка Русева Илиева

По предварително уточнения  график на събеседването се явиха:

1. Милена Стоянова Стойчева.

2. Валя Колева Славова

3. Рада Андонова Николова

4. Стефка Йорданова Ганчева

5. Димитричка Русева Илиева

 

Комисията оцени качествата на явилите се кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите). Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола). Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията,  нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

1. Милена Стоянова Стойчева - 64 т.

2. Димитричка Русева Илиева - 58 т.

3. Валя Колева Славова - 49 т.

4. Стефка Йорданова Ганчева - 38 т.

5. Рада Андонова Николова - 29 т.

 

Комисията предлага на Директора на ОП Обреден дом гр. Добрич, да сключи трудов договор с класирания на първо място участник.

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
8.95° C ясно небе
Нагоре