Допуснати до събеседване за длъжносттта "учител" в ДГ №12 "Щурче"

Днес, 10.08.2020 г. в 10.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 80/ /31.07.2020 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче“, в състав

Председател:

 Снежа Вачева -Главен експерт в ДХД при Община град Добрич

и членове:

1. Златинка Великова    - старши учител в ДГ № 12

2. Кателина Йорданова -  учител в ДГ № 12,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността “учител” в Детска градина  № 12 „Щурче“.

 

Документи за участие са подадени от:

 1. Катя Недкова Христова
 2. Геновева Савчева Недкова
 3. Радослава Златкова Георгиева
 4. Грациела Николаева Георгиева
 5. Ваня Добринова Колева
 6. Марияна Жечева Тодорова
 7. Мария Дянкова Димитрова
 8. Димитринка Йорданова Казакова
 9. Терджан Алиева Шемшединова
 10. Християна Младенова Енчева
 11. Ивелина Христова Илиева
 12. Ивелина Любомирова Георгиева
 13. Станка Енчева Василева
 14. Ивилина Костадинова Божкова
 15. Женя Андонова Андонова
 16. Жана Макарова Иванова
 17. Жанета Великова Вълчева
 18. Миглена Георгиева Стоянова
 19. Мария Симеонова Стоянова
 20. Теодора Иванова Върбанова
 21. Деница Ивелинова Димитрова
 22. Зорница Вълчева Тодорова
 23. Миглена Койчева Митева
 24. Снежана Йорданова Йовева
 25. Светлана Милева Манева
 26. Мирослава Златкова Белчева
 27. Миглена Петрова Иванова- Павлова
 28. Десислава Миткова Гандева
 29. Мария Йорданова Иванова
 30. Светлана Добрева  Григорова
 31. Милена Иванова Иванова
 32. Галя Христова Костадинова
 33. Десислава Добрева Ангелова
 34. Живка Балчева Петрова
 35. Мелин Тунчер Реджеб
 36. Иванка Иванова Желева
 37. Детелина Иванова Иванова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

     1. Катя Недкова Христова

2 .Геновева Савчева Недкова

3.Радослава Златкова Георгиева

4.Грациела Николаева Георгиева

5.Ваня Добринова Колева

     6.Мария Дянкова Димитрова

7.Димитрина Йорданова Казакова

8.Терджан Алиева Шемшеджиева

     9.Християна Младенова Енчева

    10.Ивелина Христова Илиева

11.Ивелина Любомирова Георгиева

12.Станка Енчева Василева

13.Женя Андонова Андонова

14.Жана Макарова Иванова

15.Жанета Великова Вълчева

16.Миглена Георгиева Стоянова

17.Мария Симеонова Стоянова

18.Теодора Иванова Върбанова

19.Деница Ивелинова Димитрова

20.Зорница Вълчева Тодорова

21.Миглена Койчева Митева

22.Снежана Йорданова Йовева

23.Светлана Милева Манева

24.Мирослава Златкова Белчева

25.Миглена Петрова Иванова- Петрова

26.Десислава Миткова Гандева

27. Мария Йорданова Иванова

28.Светлана Добрева Григорова

29.Галя Христова Костадинова

30.Десислава Добрева Ангелова

31.Живка Балчева Петрова

32.Мелин Тунчер Реджеб

 

Комисията не допуска до събеседване:        

1. Марияна Жечева Йорданова

2. Ивилина Костадинова Божкова

3. Милена Иванова Иванова

4. Иванка Иванова Желева

5. Детелина Иванова Иванова

поради представен непълен пакет от документи.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Събеседването ще се проведе на 12.08.2020 г. от 07,30 ч. в Детска градина № 12 “Щурче“.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.77° C предимно ясно
Нагоре