Окончателни резултати от събеседване за "огняр" в ДГ №12 "Щурче"

Днес, 10.08.2020 г., комисия, назначена със Заповед № 79/31.07.2020 г. на директора на ДГ № 12 “Щурче”, град Добрич, в състав:

Председател: Златинка Кирчева Великова     - старши учител в ДГ №12 “Щурче”

Членове:  

1. Кателина Стефанова Йорданова  -  учител в ДГ № 12 “Щурче”

2. Нели Петрова Желева - Гл.експерт “Кадрова политика”, Дирекция “ХД”, Община град Добрич,

проведе работно заседание за събеседване с кандидатите за длъжността “огняр” в ДГ №12 “Щурче”.

До събеседване  за длъжността са допуснати:

1. Радослав Енчев Славов

2. Добромир Георгиев Димитров

3. Валентин Василев Великов

4. Димитър Иванов Димитров

5. Колю Данаилов Ковачев

6. Ганчо Николов Ганчев

7. Веселин Жеков Василев

Шестима от кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите. Седмият,  Димитър Иванов Димитров не се яви.

Комисията оцени качествата на кандидатите, въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 3 предварително формулирани въпроси  (еднакви за всеки кандидат).

Окончателната  оценка  на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на  оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите са класирани както следва:

Радослав Енчев Славов             - 38   точки

Колю Данаилов Ковачев             - 34  точки

Ганчо Николов Ганчев                -  28  точки

Добромир Георгиев Димитров  -  27 точки

Валентин Василев Великов       -  25  точки

Веселин Жеков Василев             -  18  точки

 

Комисията предлага на директора на ДГ № 12 “Щурче” да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат Радослав Енчев Славов, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията и ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Детска млечна кухня предлага пакетирането на храната в нови торбички

05.07.2022

Торбичките са с герба на Община Добрич и могат да се използват многократно. Идеята е семействата, които ползват услугите на Детска млечна кухня да бъдат улеснени при вземането на храната. Детска млечна кухня е разкрита с цел да...

Детска млечна кухня предлага пакетирането на храната в нови торбички
ВИЖ ДОБРИЧ
31.17° C разкъсана облачност
Нагоре