Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "ЗАС" в ДЯ №5 "Пролет"

Днес, 10.08.2020 г. в 14.00ч., Комисия, назначена със Заповед №  270  /07. 08. 2020 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“, в състав:

Председател: Павлина Иванова Маринова  - педагог

и членове:

1. Нели Желева  - гл. експерт  „Кадрова политика“

2. Иванка Стратиева - педагог,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността ЗАС в Детска ясла № 5 „Пролет“- ул.“Екзарх Антим „ №2.

Документи за участие са подадени от:

 1. Таня Пасева  Великова
 2. Иванка Стоянова Паунова
 3. Дарина  Илиева Илиева –Димова
 4. Силвия Атанасова Иванова
 5. Даниела Светлозарова Кулова
 6. Галина Желева Ташева
 7. Дарина Кирилова Недялкова
 8. Христина Михайлова Илиева
 9. Калинка Стойчева  Бенева
 10. Елица Недялкова Николова
 11. Лиляна Георгиева Петкова
 12. Янита Радева Петкова
 13. Красимира Великова Шопова
 14. Магдалена Дончева Иванова
 15. Анелия Петрова Димитрова
 16. Маргарита Стефанова Колева
 17. Валя Великова Николова
 18. Вера Николова Коларова
 19. Даниела Георгиева Калчева
 20. Мирена Миленова Станева
 21. Пламена Недкова  Недева
 22. Пенка Тодорова Иванова
 23. Недка Тодорова Пенчева
 24. Кремена Андреева Симеонова
 25. Десислава Димитрова Панчева
 26. Ненка Иванова Петрова
 27. Милена Костадинова Въйкова
 28. Диана Георгиева Георгиева
 29. Татяна Ангелова Цулос

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните  кандидати:

 1. Иванка Стоянова Паунова
 2. Дарина Илиева Илиева – Димова
 3. Силвия Атанасова Иванова
 4. Даниела Светлозарова Кулова
 5. Галина Желева Ташева
 6. Дарина Кирилова Недялкова
 7. Христина Михайлова Илиева
 8. Калинка Стойчева Бенева
 9. Лиляна Георгиева Петкова
 10. Красимира Великова Шопова
 11. Магдалена Дончева Иванова
 12. Анелия Петрова Димитрова
 13. Маргарита Стефанова Колева
 14. Вера Николова Коларова
 15. Даниела Георгиева Калчева
 16. Мирена Миленова Станева
 17. Недка Тодорова Пенчева
 18. Ненка Иванова Петрова
 19. Милена Костадинова Въйкова

 

Комисията не допусна до събеседване следните кандидати:

 1. Таня Пасева Великова -  не отговаря на изискванията за заемане на длъжността
 2. Елица Недялкова Николова – не отговаря на изискванията за заемане на длъжността
 3. Янита Радева Петкова – не отговаря на изискванията за заемане на длъжността
 4. Валя Великова Николова – не отговаря на изискванията за заемане на длъжността
 5. Пламена Недкова Недева – не отговаря на изискванията за заемане на длъжността
 6. Пенка  Тодорова Иванова – не отговаря на изискванията за заемане на длъжността
 7. Кремена  Андреева Симеонова – не отговаря на изискванията за заемане на длъжността
 8. Десислава Димитрова Панчева – не отговаря на изискванията за заемане на длъжността
 9. Татяна Ангелова Цулос – не отговаря на изискванията за длъжността, не предоставя документ удостоверяващ продължителността и областта на проф.опит
 10. Диана Георгиева Георгиева – не отговаря на изискванията за длъжността

 

Допуснатите кандидати  ще бъдат информирани  за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 12.08.2020 г. от 9,30ч. в Детска ясла № 5 “Пролет“- ул.“Екзарх Антим I“ №2.

Участниците   в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Община град Добрич: Поради подмяна на техническо оборудвана на 29 септември няма да има достъп до няколко услуги на Община град Добрич

28.09.2021

Община град Добрич информира, че на 29.09.2021 г/утре/ от 14.00 до 15.00 часа няма да има достъп до няколко услуги на общината поради подмяна на техническо оборудване, а именно: -страницата на Детска млечна кухня; -страницата...

Община град Добрич: Поради подмяна на техническо оборудвана на 29 септември няма да има достъп до няколко услуги на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
15.62° C облачно
Нагоре