Окончателни резултати от събеседване за длъжността "ЗАС" в ДЯ №5

Днес, 12.08.2020 г., Комисия, назначена със Заповед № 272/ 11.08.2020 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“, в състав:

Председател: Павлина Иванова Маринова  - педагог

и членове:

1. Нели Желева  -гл. експерт  „Кадрова политика“

2. Емилия Кирилова – Ст.счетоводител ДХД „Здравеопазване“

                   

проведе събеседване за длъжността ЗАС в Детска ясла № 5 „Пролет“- ул. “Екзарх Антим I“ №2.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

1.Иванка Стоянова Паунова

2.Дарина Илиева Илиева – Димова

3.Силвия Атанасова Иванова

4.Даниела СветлозароваКулова

5.Галина Желева Ташева

6.Дарина Кирилова Недялкова

7.Христина Михайлова Илиева

8.Калинка Стойчева Бенева

9.Лиляна Георгиева Петкова

10.Красимира Великова Шопова

11.Магдалена Дончева Иванова

12.Анелия Петрова Димитрова

13.Маргарита Стефанова Колева

14.Вера Николова Коларова

15.Даниела Георгиева Калчева

16.Мирена Миленова Станева

17.Недка Тодорова Пенчева

18.Ненка Иванова Петрова

19.Милена Костадинова Въйкова

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

 

1.Дарина Илиева Илиева – Димова – 72 т.

2.Дарина Кирилова Недялкова – 69т.

3.Иванка Стоянова Паунова – 65т.

4.Мирена Миленова Станева – 60т.

5.Магдалена Дончева Иванова – 56т.

6.Милена Костадинова Въйкова – 54т.

7.Галина Желева Ташева – 53т.

8.Христина Михайлова Илиева – 52г.

9.Даниела Георгиева Калчева – 48т.

10.Ненка Иванова Петрова – 44т.

11.Даниела СветлозароваКулова – 42т.

12.Лиляна Георгиева Петкова – 40т.

13.Силвия Атанасова Иванова – 32т.

14.Маргарита Стефанова Колева – 28т.

15.Красимира Великова Шопова – 27г.

16.Калинка Стойчева Бенева – 15т.

 

На събеседването не се явиха:

1.Анелия Петрова Димитрова

2.Недка Тодорова Пенчева

3.Вера Николова Коларова – оттегли заявлението си за участие в събеседване

 

Комисията предлага на директора на Детска ясла №5  „Пролет“, да сключи трудов  договор с Дарина Илиева Илиева - Димова на основание чл.67 ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 ал.1 от Кодекса на труда.

Настоящият протокол за резултата от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.05° C облачно
Нагоре