Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ №12

Днес, 12.08.2020 г. в 7,30.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 80/ /31.07.2020 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче“, в състав:

Председател: Снежа Георгиева Вачева - Гл. експерт “Предучилищно образование” в Дирекция “ХД” при Община град Добрич

Членове:

  1. Златинка Кирчева Великова        - старши учител в ДГ № 12 “Щурче“
  2. Кателина Стефанова Йорданова - учител в ДГ № 12 “Щурче”,

проведе своето заседание – втори етап от подбора - събеседване за длъжността “учител”  в Детска градина  № 12 „Щурче“.

 

До събеседване  за длъжността са допуснати:

 

1. Катя Недкова Христова

2 .Геновева Савчева Недкова

3.Радослава Златкова Георгиева

4.Грациела Николаева Георгиева

5.Ваня Добринова Колева

     6.Мария Дянкова Димитрова

7.Димитрина Йорданова Казакова

8.Терджан Алиева Шемшеджиева

     9.Християна Младенова Енчева

    10.Ивелина Христова Илиева

11.Ивелина Любомирова Георгиева

12.Станка Енчева Василева

13.Женя Андонова Андонова

14.Жана Макарова Иванова

15.Жанета Великова Вълчева

16.Миглена Георгиева Стоянова

17.Мария Симеонова Стоянова

18.Теодора Иванова Върбанова

19.Деница Ивелинова Димитрова

20.Зорница Вълчева Тодорова

21.Миглена Койчева Митева

22.Снежана Йорданова Йовева

23.Светлана Милева Манева

24.Мирослава Златкова Белчева

25.Миглена Петрова Иванова- Павлова

26.Десислава Миткова Гандева

27. Мария Йорданова Иванова

28.Светлана Добрева Григорова

29.Галя Христова Костадинова

30.Десислава Добрева Ангелова

31.Живка Балчева Петрова

32.Мелин Тунчер Реджеб

Всички кандидати се явиха на събеседване по ред на подаване на документите

Комисията оцени качествата на кандидатите, въз основа на представените документи  и проведеното събеседване, като зададе 3 предварително формулирани въпроси  (еднакви за всеки кандидат).

Окончателната  оценка  на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на  оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите са класирани както следва:

 

1.Зорница Вълчева Тодорова            - 45 точки

2. Женя Андонова Андонова             - 45 точки

3. Геновева Савчева Недкова             - 44 точки

4. Ивелина Любомирова Георгиева  - 42 точки

5. Мария Йорданова Иванова            - 41 точки

6. Димитрина Йорданова Казакова   - 40 точки

7. Светлана Милева Манева               -39 точки

8. Терджан Алиева Шемшединова    - 37 точки

9. Грациела Николаева Георгиева      - 32 точки

10.Мирослава Златкова Белчева         - 31 точки

11. Ваня Добринова Колева                - 30 точки

12. Радослава Златкова Георгиева      - 29 точки

13. Миглена Георгиева Стоянова        - 28 точки

14. Деница Ивелинова Димитрова     - 27 точки

15. Десислава Добрева Ангелова       - 26 точки

16. Снежана Йорданова Йовева         - 25 точки

17. Миглена  Иванова-Павлова          - 23 точки

18. Мелин Тунчер Реджеб                  - 22 точки

19. Катя Недкова Христова                - 22 точки

20. Мария Дянкова Димитрова          - 21 точки

21. Християна Младенова Енчева     - 20 точки

22. Ивелина Христова Илиева           - 19 точки

23. Станка Енчева Василева               -18 точки

24. Жана Макарова Иванова              - 16 точки

25. Жанета Великова Вълчева           - 15 точки

26. Мария Симеонова Стоянова        - 14 точки

27. Теодора Иванова Върбанова       - 13 точки

28. Галя Христова Костадинова        - 13 точки

29. Миглена Койчева Митева             - 12 точки

30. Десислава Миткова Гандева        - 11 точки

31.  Светлана Добрева Григорова      -   9 точки

32. Живка Балчева Петрова               -   9 точки

Комисията предлага на директора на ДГ № 12 “Щурче” да сключи трудови договори с класираните на първите три места кандидати, на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията и ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.17° C предимно ясно
Нагоре