Свободно работно място за длъжността "болногледач" в ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция обявява свободно работно място за длъжността „Болногледач”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Област на дейност Социални услуги – пълнолетни лица с увреждания;

            1.2. Цел на длъжността – Поддържа необходимата хигиена във всички помещения на ЦСРИ и при необходимост съдейства и оказва помощ на специалистите в работата им с потребителите.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно образование;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – няма изискване;

1.5. Години професионален опит - с предимство ще се считат кандидати с опит в областта на социалните услуги или в работа с болни хора и лица с увреждания;

1.6. Допълнителни изисквания – комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.   Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документи за кандидатстване лично в Център за социална рехабилитация и интеграция, ул. „Суха река“,  № 37, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

Лице за контакти: Албена Донева, тел.: 0884 / 311 - 448

 

4. Срок за подаване на документите -18.08.2020 г. – 24.08.2020.г. включително.

 

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбор по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
14.05° C облачно
Нагоре