Обява за инструменталист - саксофон, кларинет и инструменталист - тромпет в Духов оркестър гр. Добрич

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр. Добрич

обявява две свободни работни места за следните длъжности:

 инструменталист - саксофон, кларинет и инструменталист - тромпет

в Духов оркестър гр. Добрич

1. Минимални изисквания  за заемане на длъжността:

1.1      Област на дейност: Творческа и инструментално-изпълнителска дейност;

1.2     Цел на длъжността: Участва в реализирането на художествената и творческата дейност на Духов оркестър  и на културната политика на Община град Добрич в сферата на музиката като инструментален изпълнител на духова музика

1.3     Изискваща минимална степен за завършено образование: Средно;

1.4  Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: не се изисква;

1.5  Години професионален опит: не се изисква, стажа и опита се считат за предимство;

1.6  Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип;

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1  Заявление за участие;/образец/

2.2  Документ за самоличност/за справка/

2.3  Автобиография;

   2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

   2.5  Копие на документ за завършено образование;

3.  Място за подаване  на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в дирекция ,,Хуманитарни дейности”   гр.Добрич, ул.,,Независимост” № 7, етаж 7, стая 711 всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа .Лице за контакт: Снежанка Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване  на документите: до 25.08.2020 година /до 12 часа/

5. Етапи на подбора

5.1   Подбор по документи

5.2 Практически изпит и събеседване с допуснатите кандидати - всеки кандидат да подготви гама, етюд, пиеса и прима виста в различни размери за саксофон, кларинет и тромпет.

Допуснатите до практически изпит и събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избраните кандидати ще бъде сключен  безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка и чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция,,Хуманитарни дейности”,в Корпус 3 /бивш Партиен дом/, ет.7,стая 711

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
13.8° C предимно облачно
Нагоре