Допуснати до събеседване кандидати за "счетоводител" в ДГ №17

Днес, 14.08.2020г. в 10.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № /14.08.2020г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 с

1.     Председател  Емилия Денчева Маринова – Иванова – главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

2.      Галина Здравкова Донкова - старши учител в ДГ „Първи юни” №17

3.     Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17

4.     Гинка Петрова Тодорова - счетоводител  в ДГ№ 17 „Първи юни“,

проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „счетоводител“ в Детска градина „Първи юни“  № 17.

Документи за участие са подадени от:

1. Иванка Стоянова Паунова

2. Даниела Георгиева Калчева

3. Красимира Великова Кунчева – Шопова

4. Васко Костов  Петров

5. Маргарита  Иванова Димитрова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1. Иванка Стоянова Паунова

2. Даниела Георгиева  Калчева

3. Красимира  Великова Кунчева – Шопова

4. Васко Костов  Петров

5. Маргарита  Иванова Димитрова

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 18.08.2020 г. в 09,30 ч. в ДГ „Първи юни“ №17

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.17° C предимно ясно
Нагоре