Окончателни резултати от събеседване за длъжността "домашен санитар" по проект "Подкрепа в дома"

Днес, 18.08.2020 г., Комисия, назначена със Заповед № 1761 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател: Златина Георгиева – ръководител на проект

И членове:

1.     Красимира Кирова – координатор на проект

2.     Нели Желева – технически сътрудник на проект,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността домашен санитар в Община град Добрич по проект „Подкрепа в дома“.

До събеседване за длъжността са допуснати:

1.     Стоянка Панева

2.     Илияна Гюзелева

3.     Маргарита Димитрова

4.     Славка Янева

5.     Детелина Георгиева

6.     Росица Стоянова

7.     Радостина Георгиева

8.     Валя Славова

9.     Недялка Иванова

10.     Ани Вичева

11.     Цветанка Енчева

12.     Тодорка Колева

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса, с цел да бъде установена тяхната мотивация за започване на работа, нагласа за работа и общуване с лица от целевите групи, придобит опит, знания и умения.

Критериите, по които са оценявани кандидатите са:

1. Мотивация за работа;

2. Комуникативност и  умения за общуване;

3. Специфични знания  и умения;

4. Опит в работа с лица от целевите групи.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-степенна скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 4 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 5 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 36.

 

Кандидатите са класирани, както следва:

1.     Славка Янева/ Недялка Иванова – 36 точки

2.     Цветанка Енчева – 35 точки

3.     Тодорка Колева – 32 точки

4.     Илияна Гюзелева – 31 точки

5.     Росица Стоянова – 29 точки

6.     Ани Вичева – 28 точки

7.     Радостина Георгиева – 23 точки

8.     Стоянка Панева – 20 точки

9.     Маргарита Димитрова – 13 точки

На събеседване не се явиха Детелина Георгиева и Валя Славова.

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с девет от кандидатите, класирани от първо до осмо място, на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя, а именно: Славка Янева, Недялка Иванова, Цветанка, Тодорка Колева, Илияна Гюзелева, Росица Стоянова, Ани Вичева, Радостина Георгиева и Стоянка Панева.

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
3.21° C облачно
Нагоре