Окончателни резултати от събеседване за длъжността "счетоводител" в ДГ №17

Днес, 18.08.2020г., Комисия, назначена със Заповед № 279/ 14.08.2020г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

Председател –Емилия Денчева Маринова – Иванова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здравкова Донкова-  старши учител в ДГ „Първи юни” №17

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17

            3. Гинка Петрова Тодорова - счетоводител в ДГ „Първи юни” №17

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „счетоводител“ в ДГ „Първи юни“ №17.

До събеседване за длъжността са допуснати:

 

1. Иванка  Стоянова Паунова 

2. Даниела Георгиева Калчева

3. Красимира  Великова Кунчева – Шопова

4. Васко  Костов Петров

5. Маргарита  Иванова Димитрова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 

Кандидатите се класират както следва:

1. Маргарита Иванова Димитрова – 88 точки

2. Васко Костов Петров - 83 точки

3. Иванка  Стоянова Паунова – 65 точки

4.Даниела  Георгиева Калчева -  47 точки

5.Красимира Великова Кунчева – Шопова – 37 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Маргарита Иванова Димитрова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя, а в случай на отказ всеки следващ.

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.86° C облачно
Нагоре